Арсенал АД търси да назначи:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ „ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ НА МЕТАЛИТЕ“
Изисквания към кандидатите:
- Висше техническо образование – „Металознание и технология на металите“, „Машиностроителна техника и технологиии“;
- Професионален опит на аналогична длъжност;
- Компютърна грамотност – CAD системи, MS Office;
- Владеене на английски език – предимство;
Отговорности:
- Разработване и усвояване в производството на технологични процеси за обемно щамповане, свободно коване, пресоване;
- Осъществяване на авторски контрол на технологичния процес и решаване текущи задачи;
- Работа с професионални стандарти;
- Работа с ERP система;
CV може да изпратите на имейл адрес:
stoyanov@arsenal-bg.com