4,12 лева за кубик е новата цена на водата в Старозагорско Нови цени на водата от 1 юли обявиха от ВиК ЕООД Стара Загора. За водоснабдителните и канализационните услуги, считано от тази дата битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС ще плащат 4,12 лв./м3. Утвърдените от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени са: за доставка - 2,774 лева за кубик, за отвеждане на отпадъчни води – 0,211 лева за кубик, за пречистване - 0,452 за кубик, като към техния сбор се прибавя и 20% ДДС. За промишлени и стопански потребители с 1 и 2 степен на замърсяване се прибавя и по 0,505 и 0,714 лева за кубик.
Пред КЕВР старозагорското ВиК е обосновало новите си тарифи с нарастващите разходи на дружеството за елекроенергия, на ползваните материали и консумативи, както и изпълнението на амбициозен проект за модернизацията на водопроводната и канализационните мрежи в общините в Старозагорско.