121 са свободните работни места, които обяви на 26 януари Бюрото по труда в Казанлък. 70 или 58% от всички позиции са за работници в областта на машиностроенето - 20 са за машинни оператори, 49 за монтажници на изделия от метал и един машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машинни. Търсят се още 20 души в строителството - за кофражисти. Специалистите с висше образование, за които са обявени свободни работни места, са осем - старши експерт "Екология", учител по математика, асистент с изискване да е магистър - агроном с английски език, учител по български език и литература, училищен психолог, три медицински сестри.

Кредитен специалист в банка, трима консултанти за продажби, обслужващ в магазин, 10 охранители, 6 продавач-консултанти, един опаковач допълват картината със свободните работни места на трудовата борса в регион Казанлък към момента.