Учени с пробив в лечението на COVID-19

Френски учени от различни болнични заведения в Марсилия и Ница публикуваха интересно клинично изследване на пациенти, които са били приети с диагноза COVID-19.
Поради неизвестността на заболяването клиничният екип не е имал установен протокол за терапия. Към момента на изследването единствените актуални сведения и данни идват от Китай, което дава общи насоки за действие в кризисната ситуация, но не гарантира ефикасност, а рисковете не са напълно доуточнени. Нямайки други опции и предвид сериозността на положението в глобален мащаб, единственият шанс в тази ситуация е да се форсира старт на клинично изпитване на лечение с препарати, за които има частични данни от Китай, но също така медикаментите са налични в Европа, без да има сериозни противопоказания и риск за пациентите. Така екипът решава да назначи медикаменти, които на първа линия се използват при малария. Основният препарат е хидроксихлорокин, а азитромицин е ползван като допълнителен.

Френският екип е предложил опитното лечението на всички COVID-19 пациенти, но поради липсата на гаранция за ефикасност и съществуващите рискове, част от пациентите са отказали да бъдат включени в изследването. По този начин се е сформирала негативна група от пациенти, което дава шанс за съпоставка и статистическа обосновка дали лечението е ефективно и дали допринася за по-бързото възстановяване на пациентите.

Изследвания и публикации от този род се провеждат в рамките на няколко месеца, ако не и години, но, следвайки стриктно Етичния кодекс, френският екип успява да публикува данните си в рекордни срокове. Макар и да описва лечението за пациенти, участвали само за един месец (март 2020 г.), събраните данни илюстрират многообещаващия ефект на терапията в рамките на кратък период от време.

Важно уточнение е, че пациентите, участвали в изследването, не са били с крайно тежки симптоми, налагащи прием в интензивно отделение. От публикацията става ясно, че въз основа на сериозността на симптомите и преценката на лекуващия лекар е добре да се започне ежедневна терапия с хидроксихлорокин от момента на PCR-позитивна диагноза с коронавирус. Така се намалява репликацията на вируса в човешкото тяло. Изследванията показват, че на шестия ден от терапията с хидроксиклорокин вирусът спира развитието си при 70% от лекуваните пациенти. Ефектът е засилен при пациентите, които са приемали хидроксихлорокин в комбинация с азитромицин. При тях значителен ефект се наблюдава още на третия ден от лечението.

Впоследствие основните наблюдения на френския екип са потвърдени от учени от редица различни страни. Също така различни източници дават информация за рисковете на терапията според индивидуалното състояние на пациента. В зависимост от придружаващите заболявания терапията може да отключи непредвидими симптоми и дори да влоши състоянието на пациентите.

Така става ясно, че в крайна сметка лечението не е универсално и използването на медикаментите е допустимо само след лекарско предписание и наблюдение. Това беше подкрепено и публикувано от международната здравна организация.

В България министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти хидроксихлорохин и азитромицин.

Засега няма точен отговор относно механизма на действие на двата препарата. Скорошен научен труд твърди, че хидроксихлорохинът изгражда комплекс с нуклеотидите в РНК-гена на корона вируса и така блокира репликацията и разпространението на вируса в клетките. Азитромицинът се явява като катализатор на реакцията, което я ускорява в пъти.

Статията е публикувана със съдействието на д-р Радослав Младенов (PhD)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102549/
https://chemrxiv.org/articles/A_Mechanism_of_Action_for_Hydroxychloroquine_and_Azithromycin_to_Inhibit_Coronavirus_Disease_COVID-19/12148914/1