До скоро преводът в системата се осъществяваше чрез междинна стъпка на английски език, което създаваше риск от изкривяване на смисъла на информацията.
Изкуствен интелект вече ще превежда директно от един език на друг. Това улеснява превода и повишава качеството му. Като начало са избрани 100 езика, на които ще се осъществява превод. Новата система М2М-100 е разработила база данни със 7,5 млрд. изречения. Информацията е събрана от публично достъпни източници, както и технологии за разпознаване на езика.
За езици, за които няма достатъчно публикации в интернет, системата използва подход, чрез който разчита на своеобразно обратно инженерство – т.е. от езици, за които има много данни, научава за тези, за които няма чрез тестови преводи.
Така се създава достатъчно информация, която изкуственият интелект да използва в работата си.
Facebook ще увеличава броя на езиците, но няма да бъдат покрити всичките 6 200 езика, за които се знае, че са регистрирани в света.