Нова книга за пътя на Апостола


Нова книга с участието на нейния автор доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, показваща нови сведения за пътя, изминат от Апостола на Свободата, ще бъде представена на 18 юли от 18.00 часа в ЛХМ „Чудомир”.

Книгата „Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава“ е резултат от изследователската дейност на авторката, която е един от всепризнатите специалисти по история на българското национално-освободително движение през Възраждането. Изданието е опит да бъде допълнена представата за сложния път, изминат от Васил Левски след съдбовното му посвещаване на народното дело. Този път е неделимо преплетен с протичащите процеси в националноосвободителното движение през 60-те - началото на 70-те години на XIX в.

Представянето на новата книга на доц. Маждракова е посветено на 182-ата годишнина от рождението на Васил Иванов Кунчев – Левски. Организатори са ЛХМ „Чудомир“ и НПМ „Шипка - Бузлуджа“.