Детски екологичен алманах „Наше лято“ издаде Общинска Библиотека „Искра“ в Казанлък. Алманахът е създаден по проект на казанлъшката библиотека „Зелена светлина за зелена класна стая“. В него са включени сентенции, приказки, стихотворения и рисунки на екологична тема, създадени от децата участници в Лятната академия на библиотека „Искра“ това лято. Съставител на алманаха е Валентина Димова, ръководител на клуб „Светлини сред сенките“.
Издаването на еко-алманахът е част от програмата на библиотека „Искра“, с която се отбелязват 155 години от началото на библиотечното дело в Казанлък.