Областна дирекция на МВР - Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавна служба за 42 (четиридесет и две) вакантни младши изпълнителски длъжности “полицай-старши полицай” и „младши автоконтрольор ІІ – І ст.” в различни подразделения на дирекцията.

Условията и редът за участие в конкурса се намират на следния интернет адрес:

https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр

Документи за участие в конкурса се подават в срок до 15 октомври 2018 г., включително. За връзка - сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при ОДМВР - Стара Загора, телефони: 042/665579 и 042/665320.