Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към 2 март, 2021 г.
От последната справка на първо място са посочени 4 работни места за преподаватели – по английски език, по математика, по математика, информатика и компютърни науки и в група за целодневна организация на учебния ден. Изискването е за висше педагогическо образование по съответната специалност.
За специалисти с висше образование са посочени още три свободни работни места – асистент (магистър агроном с владеене на английски език и компютърни умения), оперативен счетоводител (със специалност Счетоводство и контрол и една година стаж по специалността) и медицинска сестра.
Най-голямата заявена бройка за незаети работни места е за 20 кофражисти и 14 монтажници на изделия от метал.
От техническите специалности остават свободни: техник на електродомакинска техника, техник на медицинска техника и машинни оператори за производство на експлозивни вещества.
Остават все още незаети местата за майстори на ръчно производство на хляб, производство на хлебни и сладкарски изделия.
Във Филиалите на ДБТ са обявени свободни местата за една медицинска сестра и 4-ма продавач-консултанти, които трябва да живеят в Община Павел баня.
Пълната информация и подробности клиентите на ДБТ могат да получат от трудовите посредници ако отговарят на изискванията за съответната длъжности и са регистрирани като активно търсещи работа.