Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък обяви свободните работни места в общината към 15 юни, 2021 г.
Продължава търсенето на медицински персонал със изискване за завършено висше медицинско образование: педиатър, нефролог, вътрешни болести, петима специализанти, лекар дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, 14 медицински сестри, две акушерки и 9 кинезитерапевти.
Свободни са позициите за две работни места в образователната система – училищен психолог и помощник-директор учебна дейност.
За специалисти с висше образование са посочени незаети длъжности: ръководител база, ръководител компютърен кабинет, администратор в хотел, социален работник и младши експерт с висше икономическо образование.
Търсят се машинни оператори – 6 на металообработващи машини, 8 за пералня, двама за сондажно оборудване, петима за производство на експлозивни вещества, трима монтьори на текстилно оборудване.
За хотелиерския бизнес се търсят: 5 админстратори, четирима рецепционисти, трима спасители на басейн, осем водолечители, четирима масажисти, 10 камериерки, пиколо, 4 бармани и 15 сервитьори.
За специалистите със средно образование свободни са работните места за: стругари, заварчици, огняри, леяри, фрезисти, електротехници, шлайфисти, водопроводчик.
От работническите професии в строителния бизнес са обявени следните незаети работни места: монтажници на изделия от метал, монтажници на кабели, общи строителни работници.
Свободни са работните места за главен готвач, готвачи, помощници в кухня, сладкари и др.
Пълната информация за незаетите работни места в общината клиентите на Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък могат да получат от трудовите посредници, ако са регистрирани като активно търсещи работа и отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.