Свободни работни места в община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към 11 май.
Изнесената справка сочи необходимост от висш медицински персонал – лекари по педиатрия, нефрология и вътрешни болести; специализанти по анестезиология, нервни болести, образна диагностика, хирургия и уши, нос, гърло; две акушерки и шест медицински сестри.
Свободни са работните места за двама преподаватели по математика, информатика и компютърни системи.
За специалистите с висше образование са обявени незаети работни места за инженер-конструктор, асистент, ръководител база, мениджър екип, ветеринар. За тях се изисква висше образование по съответната специалност.
Средно техническо образование и опит са необходими за заемане на длъжностите електротехник, водопроводчик, монтьор, огняр, шлосер. Свободни са работните места за 17 монтажници на изделия от метал, 5 машинни оператори на експлозивни вещества и машинен оператор на сондажно оборудване.
От работническите професии се търсят най-много строителни работници, бетонджии, заварчици, шпакловчик и др.
Във филиалите на ДБТ са обявени незаетите работни места за четирима продавач-консултанти и една медицинска сестра.
Пълна информация клиентите на „Бюро по труда“ могат да получат от трудовите посредници ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и за регистрирани като активно търсещи работа.