Свободни работни места в община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък обяви свободните работни места към 1 септември.
От медицинския персонал най-много са свободните работни места за медицински сестри – 10 и 5 места за акушерки. От лекарския персонал има свободни места за трима педиатри, двама лекари без специалност и по един хирург и анестезиолог. Изискванията са за висше медицинско образование и компютърни умения.
Най-много са свободните работни места за обслужващи работници в промишленото производство – 48 на брой, 10 монтажника, електромонтьори и електротехници – по 5 бр.
Две седмици преди началото на учебната година има незаети 30 учителски длъжности с различни специалности. Още пет свободни учителски места са обявени във филиалите на Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък, от които две са за помощник на учителя с изискуемо средно образование.
Пълна информация за незаетите работни места може да бъде получена в Бюрото по труда
Съгласно чл. 13 от ППЗНЗ Дирекция „Бюро по труда“ обявяват списък на свободните работни места без да бъде оповестяван работодателя и неговия адрес. Информацията се получава от трудовите посредници, ако кандидатът за работа отговаря на съответните изисквания и е регистриран като активно търсещ работа.