Поделението в Карлово обяви вакантни места за кадровици

61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, за работа в редовете на Българската армия.

Работата е при следните условия:

• Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж;
• Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
• Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
• Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
• Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
• Възможност за кариерно развитие;
• Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
• Възможност за последващо обучение;
• Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
• Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:• да имат средно или по-високо образование;
• към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
• да са годни за военна служба;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• да нямат образувани наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• да нямат друго гражданство;
• да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
• да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
• да са психологично пригодни.

Към настоящият момент за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.


КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 30.09.2019 г.
Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.


ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ от адрес www. 61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада и
след попълване се подават във военните окръжия по местоживеене

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 -ва Стрямска механизирана бригада – Карлово,
0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018