Обявени са нови  работни места за учители в Община Казанлък Няколко нови места за преподаватели са обявени в Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък - по едно работно място за учители по математика и туризъм, за които се изисква висше педагогическо образование и компютърни умения. Средно образование се изисква за заемане на длъжностите помощник на учителя и помощник-възпитател. Свободните работни места за тези длъжности са също по една бройка.
Във филиалите на ДБТ са обявени още няколко свободни учителски места – по един преподавател по български език и литература и по едно място почасово за преподаватели по математика, музика, изобразително изкуство, както и двама учители в детска градина. Изискването за всички е да имат завършено висше образование.
В напрегнатата епидемична обстановка продължава нуждата от медицински персонал. Обявените работни места в Бюрото по труда са за трима лекари-педиатри, образна диагностика, нефрология. Нужни са двама лекари без специалност и по един хирург и анестезиолог. Продължава търсенето на 10 медицински сестри и пет акушерки.
Най-голяма е бройката за свободните работни места за машинен оператор, производство на експлозивни вещества – 35. Десет са работните места за монтажник, метални конструкции и четири за шофьори на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона.
Пълната информация за свободните работни места в Казанлък и общината може да бъде намерена в Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък.
Съгласно ППЗНЗ Дирекцията обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на „Бюро по труда“ могат да получат пълна информация за обявените длъжности от трудовите посредници, ако отговарят на съответните изисквания за тях и имат регистрация като активно търсещи работа.