Незаети работни места в Община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места в общината към 13 април.
Две са незаетите работни места за преподаватели по математика. Две – за медицински сестри. Търси се още и лекар със специалност дентална, орална и лицево-челюстна хирургия. За тези длъжности се изисква висше образование по съответната специалност. От незаетите длъжности за специалисти с висше образование са също – ветеринар и ръководител база, който освен компютърни умения трябва да владее и английски език.
Висше образование, магистър агроном с английски и стаж се изискват за заемане на длъжността Асистент. Свободно работно място има за един специалист с висше или средно икономическо образование.
Много са незаети технически длъжности – електромонтьор, електрончик, електротехник, техник на домакинска техника и един на медицинска техника, монтьор, машинни оператори на различни видове техника.
От работническите професии най-много се търсят кофражисти, монтажници на изделия от метал и строителни работници.
Към филиалите на ДБТ, Казанлък са подадени само 5 свободни работни места – 1 за медицинска сестра и четирима продавач-консултанти, които да живеят в Община Павел баня.
Подробна информация за всички свободни длъжности клиентите на Бюрото по труда могат да получат от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответното работно място и са регистрирани като активно търсещи работа.