Дирекция „Бюро по труда“ обяви незаети работни места към 16 февруари.
От доскоро обявените няколко свободни работни места в общината за медицински кадри, незаети са останали само 2 за медицински сестри.
Учител по математика, социален работник и двама социални сътрудници са свободните работни места за специалисти с висше образование.
Най-много са незаетите работни места за машинен оператор за производство на експлозивни вещества, монтажници на изделия от метал и кофражисти – по 20 бр.
Средно техническо образование се изисква за заемане на длъжностите машинен оператор, техник на медицинска техника и техник на електродомакинска техника.
Незаети остават работните места за майстори на хляб, тестени изделия и помощник-сладкар, както и на двама готвачи в заведения за бързо хранене.
Във филиалите на ДБТ се търсят една медицинска сестра и двама главни специалисти – единия за офис административни дейности, а другият – строителен техник.
Незаети остават 4 бройки за продавач-консултанти, за които се изисква да живеят в община Павел баня.
Пълна информация за свободните работни места клиентите на ДБТ могат да получат от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и са регистрирани като активно търсещи работа.