„Арсенал“ АД

Търси да назначи за нуждите на Завод 5

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ ПО ЕЛЕКТРО КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Описание и изисквания:
- Разработване на проекти за комплексна автоматизация на производствените процеси;
- Проектиране на електро-инсталации;
- Проектиране на системи за управление на машини, инсталации и съоръжения, базирани на контролери;
- Проектиране на автоматизирани системи за управление на нестандартно оборудване и съоръжения;
- Изчисляване и оразмеряване на проектираните инсталации и системи;
- Внедряване /монтаж, пуск и настройка/ на системи за управление и автоматизация;
- Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на инсталации и съоръжения;
- Усъвършенстване на съществуващи инсталации и съоръжения, с цел подобряване на техните
характеристики.

Изисквания към кандидатите:
- Висше техническо образование - бакалавър или магистър;
- Владеене на чужди езици е предимство;
- Компютърни умения - MS Office, Internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране;
- Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контролери, КИП и А
съоръжения, промишлена автоматизация и електро-инсталации;
- Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти.
- Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

РЪКОВОДИТЕЛ КОНСТРУКТИВЕН ОТДЕЛ

Задачи и отговорности:
- Ръководи и организира разработването на конструктивна документация на машини, детайли и изделия, необходими за производството;
- Разпределя разработването на нови изделия и контролира изпълнението на отделните етапи;
- Подготвя план и следи за изпълнението му по график, следейки стриктно изискванията на
ръководството;
- Комуникира ефективно с колеги от фирмата с цел навременно и качественно осъществяване на
дейностите;
- Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка;
- Осъществява авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръжения;
- Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните
характеристики;
- Работи в екип с всички участници в процеса.

Изисквания към кандидатите:
- Висше инженерно техническо образование в областта на машиностроенето;
- Владеене на английски език /писмено и говоримо/;
- Опит на подобна позиция;
- Компютърни умения - MS Office,Internet, Auto CAD, Solidworks, TopSolid.;
- Професионален опит във машиностроителни фирми е предимство.
- Личностни качества: Отлични административни, организационни и комуникационни умения, способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност, работа в екип, поемане на лична отговорност.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Описание и изисквания:
- Конструиране на нестандартно оборудване и инсталации;
- Конструиране на машини;
- Конструиране на технологична екипировка;
- Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка;
- Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръжения;
- Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните
характеристики.

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование - бакалавър или магистър;
- Владеене на чужди езици е предимство;
- Компютърни умения - MS Office,Internet, Auto CAD, Solidworks, TopSolid;
- Професионален опит в машиностроителни фирми е предимство.
- Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

„Арсенал“ АД е най-големият работодател в България в сферата на машиностроенето, с широка и разностранна социална политика – предоставят се месечни ваучери за храна, осигурено е столово хранене и редица други.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД www.arsenal-bg.com/kadri или да ги получат от Офис № 1 – Пропуски, на Централния портал, от 07.00 до 17.00 часа.

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени в град Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис № 4. Работно време на офиса: всеки делничен ден.

Тел. за контакти: 0431/57747