„АРСЕНАЛ“ АД – Казанлък

Търси да назначи

C++ програмист

На пълен работен ден, стажантска програма

Ние, „АРСЕНАЛ“ АД, търсим мотивирани и талантливи C++ програмисти, които да се присъединят към екипа ни. Ние сме отворени към кандидати от всички нива на опит, включително студенти, които могат да демонстрират умения в програмирането и използването на Visual C++.

Изисквания:
• Завършено образование или текущо обучение в областта на компютърните науки, софтуерно инженерство или сходна област.
• Опит с програмиране на C++ и MSVC.
• Отлични аналитични умения и способност за решаване на проблеми.
• Добри комуникативни умения и способност за работа в екип.
• Способност да работите със срокове и да се справяте с множество задачи едновременно.
• Поддържане на документацията за разработените приложения.

Предимства:
• Познания в други програмни езици и технологии.
• Опит с разработването на приложения за различни платформи.
• Опит в работа със среди като Qt или MFC.

Ако смятате, че отговаряте на изискванията и искате да се присъедините към нашия екип, моля, изпратете своето CV и мотивационно писмо на адрес: kadri@arsenal-bg.com

Лице за контакт :
Росен Русев – Направление „Автоматизация на инженерните процеси“
Тел : 0898423265