Краеведът, общественикът и юристът Стефан Саранеделчев ще бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“, а Ради Милев и Христо Ангелов ще бъдат вписани в Почетната книга на града. Предложението за удостояване на Тодорка Петкова със званието „Почетен гражданин на Казанлък“ отпадна от дневния ред на местния парламент. Решенията бяха гласувани и одобрени с почти пълно мнозинство по време на заседанието на Общинския съвет в Казанлък на 28 май. Две от предложенията – за Стефан Саранеделчев и за Ради Милев са на групата на „Алтернативата на гражданите“. Нейният председател инж. Владимир Чучумишев припомни преди гласуването за забележителните постижения на двамата казанлъчани. Стефан Саранеделчев е изтъкнат юрист, голям познавач на местната история, автор на десет книги, общественик и родолюбец. Ради Милев освен големите си постижения в спорта е още дългогодишен педагог, успешен инженер и общественик. И двамата имат изключителен принос за издигане на имиджа на родния си град. Церемонията по тяхното удостояване със званията ще се проведе на тържествената сесия на местния парламент, на 31 май от 12 часа, в сградата на ИМ „Искра“, по повод Празника на Казанлък.
На 28 май общинските съветници приеха годишните отчети на четирите общински дружества за 2023-та. Избрани бяха нови управители на две от дружествата. Това са Николай Стойнов на „Балканинвест“ ЕООД и Пламен Георгиев – на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД. Предложението за отлагане на точка от дневния ред, касаеща приемането на Наредба №8 за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък, не бе прието. Затова имаше искане от страна на членовете на казанлъшкото дружество на Съюза на архитектите в България. Кметът Галина Стояново защити позицията на администрацията, като заяви че нормативния текст е напълно съобразен с изискванията на Закона за устройство на територията. Според думите ѝ, това е много необходим нормативен акт, с който ще се прекрати практиката от последните години, при ново строителство да не се спазва определения процент за зелени площи и за местата за паркиране. От казанлъшкото дружество на архитектите съобщиха, че ще оспорят решението в Областната управа.
На заседанието бе приет и нов правилник за работата на Общинския съвет. Гласувани бяха 80 000 лева, за подпомагането на футболните клубове в общината. Одобрени бяха и отчетите на казанлъшките читалища.