С подкрепата на „Алтернативата на гражданите“ в Енина е осигурен банкомат

В едно от най-многолюдните населени места в община Казанлък – село Енина, съвсем скоро ще заработи банкомат. Това става, благодарение подкрепата на Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ и личното съдействие на инж. Николай Ибушев, основател и ръководител на Коалицията и генерален директор на „Арсенал“ АД. Новата придобивка идва като подарък за жителите на Енина в навечерието на един от най-обичаните празници в България - 24 май. Банкоматът е на Банка ДСК. Той е монтиран в сградата на Кметството.

Освен изключителното улеснение за жителите на Енина и на съседните села Горно и Долно Изворово, обслужването от този банкомат, както и всички други на Банка ДСК в града, дава редица преференции за работниците и служители на“Арсенал“ АД и „Арсенал – 2000“ АД. Всички арсеналци, които имат дебитни карти към Банка ДСК, ще могат да теглят парични суми или да извършват трансакции с 0% такса, т.е. услугата за тях ще бъде без да се начислява такса.

И още едно улеснение за работещите в най-голямото машиностроително предприятие в България. Всички, които имат желание да си открият дебитни карти към Банка ДСК, ще бъдат обслужени на територията на дружеството. Те могат да заявят това свое желание в писмен вид при касиерите по заводи. Тук, без да се налага да посещават офиса на Банката в града, те ще получат и готовите си карти. С цел да облекчи своите работници и служители, дружеството организира целия процес по заявяване на карти и получаване на готовите на своя територия.

За жителите на село Енина също е предвидено улеснение – те могат да направят такава заявка в Кметството.

По думите на кмета на населеното място Димитрина Дончева, с осигуряването на банкомат се е сбъднала една дългогодишна мечта на енинци, благодарение съдействието на „Алтерантивата на гражданите“ и нейния ръководител инж. Николай Ибушев.

Улеснението е както за арсеналци, живеещи в Енина, Долно и Горно Изворово, така и за жителите на самите населени места, които няма да се налага да идват до града, за да ползват банкомат. Това е голямо предимство за майките с малки деца, за възрастните хора и пенсионерите, за хората с ограничени възможности за пътуване, на които се превеждат средства по банков път.

Кметът на Енина Димитрина Дончева благодари на „Алтернативата на гражданите“ и лично на инж. Николай Ибушев за подкрепата в добри каузи и реализацията на такива полезни за гражданите инициативи.