От 20-ти април до 30 май приемат документи за първолаци
30-ти март е последният срок, в директорите на училища в община Казанлък трябва да утвърдят план- приема за първокласниците, след становище на Обществените съвети към съответните училища.
За първа година Общината в Казанлък определя общи правила и критерии за прием в първи клас на територията на общината. До сега това бе грижа на съответните училища.

Критериите ще са валидни за всички училища, както и графиците за прием. Съгласно тях, от 20 април до 30 ти май ще се подават документите за първокласници в училищата на територията на общината. Съгласно утвърдените критерии, при подбора на учениците за първи клас за записване в дадено училище, с най- голяма тежест от 30 точки ще е близостта до училището, или настоящият адрес на заявителя, т.е.родителят в района на училището.

С по 20 точки тежест са критериите по отношение на това дали бъдещият първолак е посещавал подготвителна група, както и дали има по-големи братя и сестри, които също учат в съответното училище. Деца –близнаци, - сираци и полусираци, както и такива със специални образователни потребности и заболявания на опорно-двигателния апарат, такива от социални институции, са също критерии, които определят класирането на първокласниците. Те са тежест от по 10 точки всеки. Доказват се със специални документи и бележки от съответните институции.

От 20-ти април до 30-ти май ще е самото записване на класираните по тези критерии първокласници в съответните училища, а в повечето от тях още от следващата седмица ще започнат и първите срещи с родителите на бъдещите първолаци.

До 2-ри юни, съгласно утвърдения график за прием на ученици в първи клас на територията на община Казанлък, всички училища трябва да публикуват своите списъци с класираните първолаци.
Записването за първи клас ще става в училищата на приетите е от 5-ти до 30 юни.

Документите, които се представят при записването са попълнено заявление- образец, копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване, лична карта на подаващия заявлението за записване родител и удостоверение от детските градини за завършена подготвителна група. В случай, че детето не е посещавало такава, се подава декларация от родителя. Изискването важи и за деца, върнали се от чужбина.
До 5 юли е срокът за обявяване на свободните места за първокласници в казанлъшките училища.
Максимумът ученици, които могат да бъдат записани в една паралелка в първи клас е 24 ученика.

Съгласно утвърдените правила от Община Казанлък за прием на първокласници, за такива могат да бъдат записани и деца, които навършват 6 години в годината, когато се осъществява приемът за първи клас, по преценка на родителя. Задължително условие в този случай е наличие на готовност за училище от страна на детето, потвърдена с издадено удостоверение за задължително предучилищно възпитание.

Постъпването в първи клас може и да се отложи с 1 година, когато здравословното състояние на детето не позволява то да започне училище. Това решение трябва да бъде взето до 31 май на календарната година.
По информация на ГРАО, децата, родени в община Казанлък през 2010 година, които трябва да са в първи клас през септември, са 670.

Няма актуална информация обаче колко от тях все още са на територията на общината, както и какви други техни връстници, родени в други общини, в момента живеят в Казанлък и населените места около него и ще търсят училища за обучение.