С 19 гласа „за“ общинските съветници от местния парламент, мандат 2023 -2027, отложиха за следваща сесия точка първа в дневния ред на своето извънредно заседание на 5 декември 2023 година. Точката касае определяне броя на постоянните комисии в Общинския съвет, предмета на дейност, ръководството и състава на всяка комисия. Това соломоновско решение за отлагане на точката дойде след дълги разисквания в пленарната зала и непостигане на съгласие за начина на избор и състава на постоянните комисии.

Инж. Владимир Чучумишев, председател на групата общински съветници от Коалиция „Алтернативата на гражданите“, в началото на заседанието направи политическо изказване, в което подчерта, че от 2 години политическата обстановка в България е променена, а от един месец тази промяна е настъпила и в общините, включително и в община Казанлък. „Така че трябва да се съобразяваме не само с квотните и професионалните принципи по структуриране на постоянните комисии в Общинския съвет, но и с тази промяна в политическата обстановка у нас. Най-добре е всички да разберем това и да го възприемем – отбеляза Владимир Чучумишев. - Във всички наши разговори, ние, съветниците от „Алтернативата на гражданите“, сме се ръководили от тези фактори. Надявам се, че всеки ще разбере и възприеме настъпилите промени и, че нашето заседание ще бъде ползотворно, ръководено от принципите, залегнали в Правилника за работа на Общинския съвет.“

Внесени бяха две предложения за състав на комисиите – едно от 18 общински съветници, представители на групите „Алтернативата на гражданите“, „БСП за България“, „Има такъв народ“, „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ и едно от групата на ПП ГЕРБ.

Въпреки апела за съгласие, такова не бе постигнато по отношение състава на постоянните комисии и начина на гласуване, което наложи и най-разумния изход - точката да се отложи.

След отлагане на точката общинските съветници се споразумяха да се консултират отново в пълен състав на Общинския съвет от 37 души и да се обяви нова дата за извънредно заседание за сформирането на постоянните комисии в ОбС, за да започне неговата работа.