ОБНОВЕНА! 108 редовни арсеналски студенти посрещат 8 декември

108 арсеналци – студенти редовно обучение, посрещат празника на академичната младеж 8-и декември. Студентите от най-голямото машиностроително предприятие в България – „Арсенал” АД, които през тази учебна година бяха приети в Техническия колеж в Казанлък, са 27, а второкурсниците са 33.

Общо 60 арсеналци следват висше образование в Колежа по специалността „Технология на машиностроенето”. Те представляват близо половината от всички студенти в Колежа, които са общо131 - 57 в първи курс и 74 във втори. По информация от администрацията на учебното заведение в града на розите, студентите в Колежа са избрали да останат в Казанлък на академичния си празник и на го отбележат на две групи на две дати - на 7-и на 8-и декември.

48 кадри на „Арсенал” АД са редовни студенти към Технически университет – София, филиал Пловдив. Те са втори курс по специалността „Машиностроене и уредостроене” и са разделени на 2 групи. По тази стипендиантска програма на дружеството преподавателите идват на място във фирмата, за да водят лекциите на студентите в оборудвани за целта зали.

Всички 108 редовни студенти от „Арсенал” сеобучават по специално разработената Студентска програма на фирмата. Тя позволява амбициозните за своето професионално развитие работници и служители от различни заводи и отдели да следват висше образование, като бъдат редовни студенти държавна поръчка, без да прекъсват производствената си дейност.

Всички студенти по тази програма имат договори за обучение и работа, като дружеството е поело изцяло таксата за първия семестър. През втория семестър, при успех 5.50 и нагоре обучението отново е безплатно за студентите. За тези, които имат успех между 4.50 и 5.50, „Арсенал” плаща 70% от таксата, а за останалите с успех до 4.50, но са си взели изпитите - 50%.

Освен редовните студенти, над 100 са студентите задочници, също кадри на „Арсенал” АД. Към сумарното число се прибавят и специалистите, записали магистратура към Технически университет – София, филиал Пловдив. Това са шестима души – четирима в първи курс и двама във втори курс, които се обучават по специалността „Машиностроене и уредостроене”.


По-късно днес кметът на община Казанлък Галина Стоянова посети студентите от Техническия колеж в Казанлък по време на занятия в новата сграда.

"Мисля, че осъзнатото учене е най-доброто учене и вие го правите, поздравявам ви за това!“, каза Галина Стоянова. Кметът на Казанлък потвърди пред присъстващите, че „Техническият университет наистина е най-доброто учебно заведение, което можеше да стъпи на наша територия и вие ще получите необходимите умения.“


Всички 131 студенти на казанлъшкия Технически колеж, 57 нови и 74 второкурсници, получиха календара на Общината за Новата 2019 г., с цялата история на Празника на розата, разказана във фотографии.

"Арсенал" АД честити 8-и декември на настоящите студенти от дружеството и на всички арсеналски специалисти, които пазят скъпи спомени от студентските години!