Нови специалности в казанлъшката Професионална гимназия по транспорт

През учебната 2021/2022 г. в Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък ще бъдат разкрити две нови паралелки по специалностите „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Електрически превозни средства“. Предложението е на директора на училището.

Това стана ясно от приетите предложения от РУО в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие – Стара Загора. Направеният Държавен план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средни училища са съобразени с реалната икономическа обстановка в региона и нуждата от работни места.

Тази година в Старозагорска област се предвижда основното си образование да завършат 3 039 ученици. План-приемът предвижда 2 808 места за завършилите в 39-те средни училища в областта.

Както и в предишни години, продължава тенденцията за увеличаване броя на паралелките с професионално обучение STEM-профил, технически и IT- специалности.