От трибуната на Общински съвет - Казанлък, кметът Галина Стоянова направи обръщение към общинските съветници и бяха прочетени декларации от групите съветници на коалиция „Алтернативата на гражданите“, ПП ГЕРБ и ПП ДПС, в които те категорично се противопоставят на твърдения на общински съветник от "БСП за България"

По време на заседанието на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29 октомври 2020 г., бяха прочетени декларации на съветниците от ПП ГЕРБ, Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ и ПП "Движение за права и свободи" във връзка с изказване на общинския съветник от „БСП за България“ Пламен Караджов, публикувано в сайта presstv.bg на 19 октомври 2020 година под заглавие „Галина Стоянова не е кмет на ГЕРБ, а на ДПС и Ибушев“.

По повод негативните внушения на г-н Караджов, обръщение към общинските съветници направи и кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова.

Декларациите и обръщението бяха възприети без никакви възражения и реплики от присъстващите общински съветници.

Сайтът zakazanlak.bg публикува пълните текстове на обръщението на кмета Галина Стоянова пред ОбС-Казанлък и декларациите на общинските съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“, ПП ГЕРБ и ПП ДПС.


 • ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА СЕСИЯТА ОТ 29.10.2020 Г.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК,

Точно преди една година имаше местни избори, тогава стана категорично ясно - мнозинството от казанлъчани избра своя кмет. Това са хората, които работят, учат и нямат време за демагогия.

Ръководителят на групата съветници на БСП в Казанлък си позволи да илюстрира резултатите от вота на гражданите така: “Галина Стоянова не е кмет на ГЕРБ, а на ДПС и Ибушев“.
Крайно време е да се разбере от съветниците на БСП, че колкото и инфантилни колажи да правите на този кмет в медиите на БСП - Казанлък, толкова повече отвращавате тези хора, които не са загубили памет отпреди година, между които има и членове и симпатизанти на БСП.

Подадох ви ръка, встъпвайки с клетвата си пред ОбС, показвам го отчетливо с отношението си към групата съветници на БСП, подкрепяйки инициативите ви за мерките срещу COVID-19, мерките за новородените, за по-социалния бюджет 2020.

Разбира се, че не “можем да си стиснем ръцете, ако стоите със свити юмруци“.

С тази черна и пошла кампания, която водите срещу кмета на Казанлък чрез партийната си медия вече 8 години, вие я водите срещу гражданите, които избраха своя кмет, и карате хората, които са ви симпатизирали, да се чувстват омерзени от непрекъснатите неистини, манипулации и безсилни опити да изкарате бялото - черно.

Да, съгласна съм, че имате такива указания от „медийните ви експерти“.

Но всички вие в тази група, мисля, че сте разумни и зрели хора и искате да останете в историята на Казанлък чрез делата и думите си. Ако преброите обидните думи в изказванията на ръководителя на групата съветници на БСП, ще видите, че трудно ще се състави едно окуражително изречение, което да чуят гражданите на Казанлък, вкл. и вашите избиратели.

Къде ги водите с личния си пример - към озлобление, омраза и разединение?!

Това не е пътят на кмета на община Казанлък - моят път е всеки ден да приобщавам поне един човек към целите на Казанлък, да го направя част от общата ни битка за по-добър Казанлък, част от общата ни обич към мястото, в което живеем.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ НА БСП,
Аз съм кмет на всички казанлъчани и като такъв ще дам всичко от себе си за тях!

Кмет на община Казанлък Галина Стоянова


 • ДЕКЛАРАЦИЯ
  Общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет- Казанлък
  ОСТРО ДЕКЛАРИРАМЕ несъгласието си

с манипулативните внушения и неверни твърдения от страна на председателя на групата общински съветници от „БСП за България“ в Общински съвет-Казанлък, в изказването му пред presstv.bg на 19.10.2020 година.

Кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова е избрана три пъти последователно за кмет от листата на ПП „ГЕРБ“, като на последните местни избори, само преди една година, получи подкрепата на повече от половината гласували жители на общината и победи на първи тур.

При наличието на такъв категоричен изборен резултат е логично мнозинството от общинските съветници и политическите групи да подкрепят политиките за развитие на общината, заложени в Програмата за управление на кмета Галина Стоянова за мандат 2019-2023 г. Непреднамерен прочит на изборните резултати съвсем ясно сочи защо трите групи - ПП „ГЕРБ“, МК „Алтернативата на гражданите” и ПП „Движение за права и свободи” гласуват в ЕДНА ПОСОКА, без да са водени преговори за коалиционни споразумения и да са подписвали такива. Обратните твърдения са поредната повърхностна спекулация на загубилите изборите за кмет – БСП.

Острият дефицит на политическа класа сред представителите на БСП - Казанлък за пореден път ги тласка към елементарни упражнения за печелене доверието на избирателите.

Будят недоумение голословните реплики за развитие в застой на общината отстрана на председателя на групата общински съветници от БСП - Казанлък. Очевидно авторът им през годините, в които е общински съветник, е присъствал само тялом на заседанията на Общинския съвет и е пропуснал редица важни решения, които бяха взети и които промениха община Казанлък в посока от застой към ускорено развитие. Нещо повече, съществуват редица обективни факти и критерии, според които Казанлък се нарежда начело на средно големите общини, като дори изпреварва в развитието си някои областни центрове.

Наложително е да припомним на колегите от групата на БСП, че общинският съветник е длъжен да работи за хората, като с гласуването си в Общинския съвет залага посоката на развитие на общината, подкрепя полезните решения за гражданите и задължава кмета на общината – като представител на изпълнителната власт, да ги изпълнява.

За разлика от всички останали групи общински съветници, групата на „БСП за България“ със своите 9 общински съветници, гласува почти всички решения с „против“ или „въздържал се“, включително и бюджетите на община Казанлък. Популизъм или манипулативно домогване до лични или тясно-партийни интереси кара избраните от гражданите общински съветници от БСП вече девет години да не участват в развитието на общината?

Твърдението на председателя на групата съветници от БСП - Казанлък за задкулисни действия отстрана на всички останали групи съветници ще подминем само с констатацията, че то не е нищо друго, освен поредното политическо отявлено безсилие – злонамерено, голословно и без каквито и да било доказателства, целящо единствено да се имитира „опозиция“ пред гражданите.

Обръщаме внимание на групата на „БСП за България“, че Общинският съвет е мястото, където всеки общински съветник може да изрази мнението си по темите от дневния ред на Казанлък. Декларираме, че общинските съветници от ПП „ГЕРБ“, МК „Алтернативата на гражданите” и ПП „Движение за права и свободи” го правим свободно и отговорно, в интерес на гражданите. Затова призоваваме колегите от БСП да бъдат отговорни в изказванията си, а в действията си да се ръководят от интереса на жителите на Община Казанлък, а не само от тясно-партийните си интереси.

Защото доброволният отказ от участие в решенията на Общинския съвет показва, че колегите съветници от БСП - Казанлък не искат да носят отговорността, която са им делегирали гражданите - техни избиратели.

Затова БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И КОНСТРУКТИВНИ, КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ „БСП за България“!

Групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“


 • ДЕКЛАРАЦИЯ
  на общинските съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“

Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ и съветниците, които я представляваме в Общински съвет-Казанлък, категорично възразяваме и се противопоставяме на направените от г-н Пламен Караджов, председател на групата общински съветници от „БСП за България“, неверни твърдения относно работата на Общински съвет-Казанлък и в частност относно нашата работа като съветници.
Изказването на г-н Караджов е партийно ориентирано, некореспондиращо с обективната действителност и целящо да внуши неистини с единствената цел да бъдат подведени гражданите на Община Казанлък.

Считаме, че то има за цел да омаловажи цялостния принос на инж. Николай Ибушев, Почетен гражданин на Казанлък, основател на Местна коалиция „Алтернативата на гражданите”, за развитието и просперитета на община Казанлък.

Ежедневните и ежечасни успешни усилия на г-н Ибушев да съхрани и да преведе през трудностите най-голямото предприятие в Казанлък и България могат единствено да будят респект и уважение. Казанлък е "Арсенал" и "Арсенал" е Казанлък.

Същевременно инж. Николай Ибушев, като основател и водач на „Алтернативата на гражданите“, винаги е бил и продължава да е с лице към общинските проблеми.

Създадената и ръководената от него Местна коалиция „Алтернативата на гражданите” никога не е имала политически амбиции, основен принцип в нея е експертността.

Четвърти пореден мандат, ние, общинските съветници от Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“, работим активно, градивно и компетентно в постоянните комисии и на заседанията на Общинския съвет. Със своята подготовка, опит и професионализъм спомагаме и ратуваме за конструктивни обсъждания и постигане на полезни за гражданите решения, като често се налага да заглушаваме партийните пристрастия на колегите, концентрирайки се в обществения интерес.
Категорично се противопоставяме на опитите безпартийната ни група да бъде въвлечена в очевидно започналата предизборна партийна борба.
Препоръчваме на колегите от БСП: „Станете конструктивна и полезна за работата на Общинския съвет опозиция, а не деструктивна такава“.

И призоваваме всички общински съветници в работата си да се водят не от партийни пристрастия, а от клетвата, която сме положили: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Казанлък и да работя за тяхното благоденствие".

Групата общински съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“


 • ДЕКЛАРАЦИЯ
  От Общинските съветници от ПП „Движение за права и свободи” - град Казанлък

Ние, общинските съветници от ПП „Движение за права и свободи” - гр. Казанлък, остро възразяваме срещу неверните твърдения отстрана на председателя на групата общински съветници от БСП в Общински съвет-Казанлък, целящи насаждането на внушения, с които да се манипулира и заблуждава общественото мнение.

Пришиването на ПП „Движение за права и свободи” към която и да било друга политическа формация не е нищо повече от елементарен опит за трупане на политически дивиденти на гърба на Движението.

Не веднъж сме казвали, че анти-ДПС риториката е изтъркан, но удобен за мнозина похват, който обаче, очевидно, за БСП няма давностен срок.

В Общинския съвет в Казанлък общинските съветници от БСП се държат като деструктивна опозиция, което води и до невъзможност да бъде намерен общ език за постигане на диалог. Именно тази липса на конструктивен диалог между общинските съветници на БСП и останалите общински съветници за пореден път води до насаждане на разделение между казанлъчани.

Много често на различни политически формации им се привижда задкулисие, очевидно породено от липсата им на политическа висота и собствена визия за развитието на община Казанлък.

Когато подкрепяме важни за общината позиции, това е подкрепа за всички казанлъчани.

Странно защо тези наши действия се приемат като подкрепа на ГЕРБ и в частност на кмета Галина Стоянова, след като ние винаги сме били национално отговорна партия?!

Нашата безусловна подкрепа за развитие и растеж на община Казанлък не може да се разглежда като подкрепа на една или друго партия! А напротив - точно обратното - като политика на ПП „Движение за права и свободи”. Цялата биография на ПП „Движение за права и свободи” доказва този факт - дори и във времена, когато някои партии не са съществували.

Нека колегите от ляво да не считат, че сме абонирани да носим негативите от лявото и от дясното пространство! Ние винаги сме били отговорни към цялото общество и в частност към казанлъчани!

Групата общински съветници от ПП „Движение за права и свободи“