На 19 септември в съботния ден от 10ч. в парк „ Тюлбето“ Сдружение „Бъдеще за децата” организира „ Семеен пикник“. Първата част на пикника е посветена на семейното приключение „Опознай града“. Това е събитие от „Дейности насочени към общността" на проект "Гласът на децата", реализиран от сдружение "Бъдеще за децата" и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията - да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.
Непосредствено след семейното приключение ще се проведе и „ Семеен пикник с бащите“, като
част от Националната кампания „Да бъдеш баща”. Събитието е продължение на поредицата от инициативи, които екипът на местната организиция провежда с цел насочване на общественото внимание към бащата и неговата роля в семейството. „Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето и час то глобалния проект MAN CARE. Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения.
Пътуваща изложба „ Да бъдеш баща“ е част от проект „Прегръдка за всяко дете”, който е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.