Д-р Маналова: Казанлъшката болница е далеч над средното ниво лечебни заведения в страната


- Две трети от живота на лекарите и медицинския персонал преминава в лечебното заведение, твърди управителят на най-голямата общинска болница в България МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, д-р Кети Маналова-Владкова

- Казанлъшката болница е база за обучение на специализанти

Визитка:

Д-р Кети Маналова-Владкова е завършила медицина преди 27 години. Потомствен лекар. В своя професионален път е преминала през различни позиции – работа в кабинет, участъков терапевт, дежурен лекар в спешен кабинет, специалист по вътрешни болести, заместник-управител на общинската болница в Казанлък, а от 2008 година – неин управител. Притежава специалност “Вътрешни болести” и Сертификат от обучение по международни програми за управление на болничната помощ. Специализирала е различни диагностични методи, свързани с вътрешните болести. Занимавала се с функционална диагностика. Има магистратура по „Здравен мениджмънт”, а на церемонията при завършването на тази специализация лично Вселенският патриарх й връчва дипломата. В момента се квалифицира за експертно ниво по ехография. Член е на Управителния съвет на Сдружението на общинските болници. Преди 8 години д-р Кети Маналова поема болницата, която е в тежко финансово състояние с натрупани огромни задължения, със спрени доставки на медикаменти от двете основни фармацевтични фирми, с неплатени сметки за електроенергия и пред заплаха да бъде спрян токът. С огромните усилия и невероятния ентусиазъм на целия екип, болницата е буквално извадена от руините, стабилизирана е финансово и достигна високо ниво. В момента тя има второ и трето ниво на компетентност и е конкурентоспособна на редица големи и реномирани болници в страната.


В момента в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, която не е затваряла врати от 1962 година, работят 70 лекари, 157 медицински сестри, фармацевти, обслужващ персонал, администрация. Има 11 отделения, през които на година преминават 11 000 пациенти. Поради финансови съображения от две години е съкратена позицията заместник-управител и наполовина е намален административният персонал, което води до допълнително натоварване на служителите. Самата д-р Маналова, освен задълженията си на управител на болницата, се включва в дейността на лечебното заведение като действащ лекар. А като член на УС на Сдружението на общинските болници тя участва активно в неговата работа с цел подобряване на условията, при които са поставени общинските болници, промяна на изискванията към тях, за справедливо заплащане на дейностите, които извършват, за да осигуряват стабилно и сигурно здравеопазване в даден регион.


- Д-р Маналова, в днешния празничен за Вас и вашите колеги лекари и медицински специалисти 7 април каква е равносметката - повече успехи или повече проблеми има болницата ?

- С общинската болница в Казанлък съм свързана вече 14 години – 6 години имам като заместник-управител и вече 8 години съм управител на лечебното заведение, и бих казала, че имаше много трудни години не само за мен, но и за системата на болничното здравеопазване. Години, в които се въведоха медицински стандарти, нови договори със Здравната каса, делегирани месечни бюджети, повишени изисквания по отношение на чекиране с лични карти, въвеждане на пръстови автентификатори, много промени. Изискваше се бърза адаптивност, но въпреки огромната работа и върховите трудности, мисля, че това са успешни 8 години и за мен, и за болницата, и за всички наши пациенти и това ме кара да бъда по-скоро удовлетворена от свършеното досега.

В нашата болница успяваме да отговорим на високите изисквания по отношение на медицинските стандарти и добрите медицински практики. Разполагаме с достатъчно медицински специалисти, с висококвалифицирани лекари, които са сертифицирани за високотехнологични изследвания, диагностики, някои от тях са с две и повече специалности, с дълъг трудов стаж, с огромен опит. 12-а година поддържаме договора с американските болници за обмяна на добри медицински практики, като обменяме ежегодно визити, техни специализанти идват тук, наши лекари посещават болници в Америка, водещи специалисти идват в нашата болница, за да показват нови технологии. Ето вече 10 години ние правим безкръвни операции, тъй като наши хирурзи бяха обучени от американски специалисти и ние успешно прилагаме тези методи на лечение в нашата болница.

- Два големи проекта се реализираха тук и определено промениха облика на лечебното заведение.

- Да, случиха се и две грандиозни неща, за които аз дори не вярвах. Преди 3 години по линия на европейски проект болницата бе изцяло оборудвана с нова, съвременна медицинска техника. Апаратурата беше изцяло подменена, а на места бе и дублирана. Закупен бе високослайсов скенер, като до този момент казанлъшката болница не разполагаше със собствен скенер, оборудвахме се с дигитален рентген или общо с 40 нови апарата, които са в помощ за бързата и точната диагностика и за качественото лечение на пациентите. Вторият проект, който реализирахме чрез екодоверителния фонд, бе за енергийна ефективност на болницата. Ремонтира се покривът, сградата бе санирана, смениха се дограмите, топлопреносната система се поднови изцяло, болницата доби съвсем нова визия. Много казанлъшки фирми бяха съпричастни и с тяхна финансова и кадрова помощ се извърши вътрешен ремонт на отделенията. Много добри са битовите условия в казанлъшката болница, които са конкурентни на много болници в страната. Условията, при които се лекуват пациентите, и при които работи персоналът, са далеч над средното ниво за страната. Нашите усилия в тази посока – за подобряване на условията на работа и лечение, за обновяване на апаратурата не са спирали нито за миг. Имаме две ВИП стаи за родилки и техните бебенца, продължаваме да купуваме нови апарати, закупихме модерна стерилизационна техника, сменихме трита асансьора, купихме нова линейка, добре поддържаме параклиса, парка, който е зелен и красив. Това са едни много добри неща, които се случиха за първи път в историята на болницата.


Община Казанлък реализира тези два големи проекта на стойност почти 6 милиона лева и доброто взаимодействие между Общината, Общинския съвет и ръководството на болницата доведоха до тези резултати. Това ми дава надеждата, че няма да спрем дотук. Всички ние сме длъжни да работим съвместно за подобряване условията в лечебното заведение, за да гарантираме едно стабилно здравеопазване в града.


- На практика МБАЛ-Казанлък е най-голямата болница на територията на пет общини и обслужва население от близо 120 хиляди души.

- Пациентите не само от община Казанлък, но и от общините Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево припознават нашата болница. Нека подчертая, че след като здравната каса заплаща определени клинични пътеки, по които работим, тук не се заплаща за избор на екип, за закупуване на медикаменти, за консумативи. Всъщност, пациентът плаща само дневната такса, ако не е освободен от нея по определени критерии, всичко останало е безплатно. Ние имаме договор със Здравната каса за 70 клинични пътеки. Освен това, филиалите на спешния център в Гурково, Мъглиж, Николаево и Павел баня карат спешните пациенти във филиала в Казанлък, който е най-големият и е обезпечен с лекари и медицински специалисти. Голяма привилегия на този филиал е, че специалистите използват нашата болнична база – рентген, скенер, лаборатории, консултират се с нашите дежурни лекари. В болницата има 11 отделения, в които денонощно има дежурен лекар - никъде другаде в града няма осигурена денонощна специализирана помощ. Да, основният ангажимент на нашите лекари е да се грижат за пациентите в техните отделения, но въпреки това, те консултират и пациентите в спешния център и предприемат съответните действия.

- Развитието на всяка болница е пряко свързана с кадрите. Каква е Вашата политика за привличане на млади специалисти?

- Положихме много труд да акредитираме нашата болница с отлична оценка и тя бъде да бъде база за обучение на специализанти по 8 специалности. Вече трета година тук се обучават завършили лекари, които започват работа при нас, за да придобият определена специалност. Докато в предишните години се налагаше наши специализанти да отиват в лечебни заведения в други градове да се обучават по определени специалности, с което ги загубвахме, сега обучението протича тук. Ние имаме опита, имаме квалифицираните лекари, които да им предадат знания, включваме ги в нашите графици, плащаме им заплати на специализанти, таксите за обучение, поемаме им транспортните разходи и квартирите, ако не са от Казанлък. Освен това, по определени модули те учат в медицинските университети в Стара Загора или София, с които болницата има сключени договори. Нашата болница заплаща определена сума за теоретичното им обучение в тези университети. В момента имаме двама специализанти по акушерство и гинекология, двама по гастроентерология, един по ендокринология и един по анестезиология и интензивно лечение. От миналата година Община Казанлък формира фонд за годишни стипендии на специализантите, с които се подпомага тяхното обучение. Привличането на специалисти е много важно за развитието на едно здравно заведение и това става както със създаването на условия, при които да работят, така и на условия да се развиват, да специализират, да се сертифицират, да придобиват нови знания.

- Финансовите предизвикателства пред лечебните заведения не са малко и са повсеместни. Какво е днес състоянието на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”?

- През последните няколко месеца финансовото състояние на болницата не е желаното от мен. Преди 8 години болницата беше с над 4 млн. лева задължения, ние успяхме да ги стопим под 1 млн., но ниските стойности на клиничните пътеки, месечните делегирани бюджети, манталитета, по който се написа Здравната карта, са негативни фактори, в резултат на които болницата отново започна да трупа задължения към контрагенти.

Определено финансирането е лошо и недостатъчно. Вече втора година работим по делегирани месечни бюджети, които не растат, а намаляват като суми. Факт е и недостатъчното финансиране на клиничните пътеки, които са непроменени от 2007 година досега, а фонд работна заплата се е увеличил 2.5 пъти. Казанлъшката болница има сериозни суми, които не са заплатени от Здравната каса, но ние нямаме правото да спрем да работим. Цената, която плащаме всички работещи тук, е нашият денонощен труд, изпепеляването, до което стигаме, защото колегите имат по 8 нощни и 8 целодневни дежурства и постоянен седмичен график. Да не говорим за ежедневното напрежение, за притеснението, че в някои месеци можем да не платим в пълен размер работните заплати. Към момента нямаме нито забавяне на работните заплати, нито частично изплащане, дори имаме 10 процента увеличение. Но цената, която плащаме, е изпепеляване в работата. Срещам разбиране от страна на екипа, на синдикатите, на представителите на лекарския съюз.


А и трябва да е ясно, че и правата на здравноосигурените лица са регламентирани и има правила, които трябва да се следват, включително и пътят на едно здравноосигурено лице до болницата – чрез личния лекар, а при спешност – през спешния център. В тази връзка е добре да има добре развита доболнична помощ.


Отделен е проблeмът със здравнонеосигурените пациенти, ние ги приемаме, опитваме се да ги убедим, че трябва да си платят лечението. Много често такъв пациент, след като се подобри, избягва от болницата. След което следват едни тежки процедури с полиция и прокуратура.... Ние ги лекуваме, но 50% от случаите остават за наша сметка.

Начертали сме конкретни мерки, а те са да не доведем до финансова дестабилизация лечебното заведение, да не загубим нито един специалист, дори напротив – да привличаме нови. В тази връзка се надявам да дойде време, когато Община Казанлък ще има възможност да ни подпомогне финансово, както това се случва в други общини.

- И все пак, днес е празник - Международният ден на здравето. Какво ще пожелаете на своите колеги?

- Убедена съм, че всички имат още възможности за развитие, за своите победи, за своите мечти и за тяхната реализация. Нека се радват на успехите си, всеки ден да се убеждават, че тази професия им е призвание и да продължават с желание да практикуват, да имат много щастливи мигове и радост от това, което вършат. Въпреки трудностите, всеки един от нас има много прекрасни мигове, всеки е преживял искрите на признание и благодарност, преминали между него и пациентите. Въпреки умората и напрежението, остава чувството на дълг и отговорност, което ни отвежда в нашата болница. Две трети от живота ни преминава в тази болница, нека се радват на успехите си тук и да предават традициите на болницата на идващото поколение медици. И да намират време за себе си извън работата, да бъдат щастливи и обичани.