Новата 2023 година започна успешно и за Художествената библиотека на „Арсенал“. Десетки читатели посетиха библиотеката с желанието да вземат интересно и увлекателно четиво за свободното си време, помощна литература за учениците, учебници и справочници за студентите.

От началото на новата година продължи и дългогодишната традиция – фондът на библиотеката да се обогатява с изключително ценни и с голяма научна и познавателна стойност дарения. Първото за 2023 година дарение бе направено от Генералния директор на „Арсенал“ инж. Николай Ибушев. Това е многотомното издание „Алманах на Сухопътните войски на България“. Алманахът е започнал да излиза през 2012 г. в луксозни и богато илюстровани томове. Те са по идеен проект на Националния военно-исторически музей, Асоциацията на Сухопътните войски на България и Фондация „Българско военно-историческо наследство“. Издава се с тяхното спомоществователство, а в книга 6-а специални благодарности са отправени към „Арсенал“ АД – сериозен дарител, подпомогнал излизането ѝ.

„Никой и нищо не бива да бъдат забравени“, с това мото започват встъпителните думи към всяка книга. Тези проникновени слова са на генерал-лейтенант о.з. Кирил Цветков, председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България и автор на четири от излезлите томове, и Людмил Богданов, председател на Фондация „Българско военно-историческо наследство“.

Книгите от първа до четвърта са посветени на българската пехота, книга пета – на българската артилерия, книга шеста – на българската конница. Останалите родове и специални части на Сухопътните войски, формирани от Освобождението до наши дни, ще бъдат представени в следващите книги на Алманаха.

Д-р Соня Петкова, от името на екипа, осъществил изданието, пише в книга първа: „Написаното се базира на съществуващата научна литература и е разнообразено със сведения, почерпани от мемоари и спомени. Обогатено е с множество фотографии от фонда на Националния военно-исторически музей, в голямата си част непоказвани. Уважаеми читателю, приятно пътуване към началото на Българската пехота и българската Слава. Ние ги писахме, водени от голямата си любов към Българската армия. Ако я предадем и на теб, значи сме успели!“.

Арсеналци вече имат възможността да се докоснат и съхранят в паметта си преживелите векове и достигнали до съвремието ни войнишка гордост, слава и чест на България.

Илина Зарова, библиотекар