„Арсенал“ АД е единствената фирма в региона, в която възпитаници на ПГ „Иван Хаджиенов“ в паралелките по „Мехатроника“ се обучават в практически умения по специалността в реална работна среда. 21 са учениците от 11 „г“ клас на „механото“, които прилагат теорията от училище в производствените цехове на най-голямото машиностроително предприятие. Те са разделени на три групи, обучават се на три работни площадки, като на всяко една от тях имат своите наставници от много добри специалисти, работещи в съответните цехове и отдели.

Партньорството между ПГ „Иван Хаджиенов“ и „Арсенал“ АД е по линия на Швейцарската програма за дуално образование ДОМИНО. Целта на програмата е усвояване на професионални умения за конкретни професии в работна среда. Още три фирми на територията на община Казанлък приемат ученици на професионалната гимназия за провеждане на практически обучения по този проект, но само “Арсенал“ предлага възможност за придобиване на опит по специалността „Мехатроника“. Това е нова специалност, която се очертава като универсална, тъй като съчетава принципите на механиката и електрониката. Открита е с личното съдействие на изпълнителния директор г-н Ибушев. Учениците изучават механични системи – механизми, устройства, машини и съоръжения, електронни системи – автоматизация и управление на технологични процеси, информационни системи – компютърно програмиране и моделиране, компютърен софтуер, интернет технологии и други. След като завършат средното си обарозование, те могат да работят в сферата на електротехниката, електрониката, машиностроенето, информационните системи, да създават програми за машини с цифрово-програмно управление.В Месеца на професиите, които организира механотехникумът, се срещаме с Тодор Мицов, Аргюл Байрактар, Гюлмен Бали и Стефан Стефанов. От ноември 2016 година те провеждат практиката си по „Мехатроника“ в отдел „Комплексна организация на производството“. Техни наставници са инженерите Атанаска Недкова и Лальо Рачев. Тук младежите се обучават в 3D-проектиране. Наставниците им ги учат да работят с допълнителни компютърни програми и им възлагат конкретни задачи. Младежите изчертават определени детайли, като по този начин усвояват програмите, научават самите машиностроителни елементи, разчитат чертежи и реално подпомагат работата в отдела по прехвърлянето на документацията от хартиен носител в електронен вид. Доволни са от това, което правят, както и от отношението на наставниците към тях. Предстои да им бъдат оборудвани собствени работни места, дори днес дойде новината, че компютрите за тях вече са доставени. Така момчетата и момичетата ще бъдат част от работния процес в един от важните отдели на завода.


В новия и модерен цех за програмно обработване на ротационни детайли на „Обособено производство 600“ се обучават 10 бъдещи мехатроници. Техни наставници са Вилиян Иванов и Иван Чакъров. В обучението помагат и началник-смените, каза Тихомир Тотев, ръководител на обособеното производството. Неформален лидер на групата ученици и техен наставник е дванадесетокласникът Мехмед Хаджиренчев, който втора година идва на практика в „Арсенал“ по програмата за дуално обучение. Той изучава специалността „Машини и системи с ЦПУ“. Мехмед вече е готов със своето бъдещо професионално развитие – продължава да работи в цеха и ще учи за инженер. Момчетата, които днес са край машините – Лъчезар Велков, Мартин Тенев, Петко Карагитлиев и Гюлхан Мустафа, са категорични, че практиката тук е много полезна за тях, защото наученото в училище придобива реален израз.

Днешните единадесетокласници, изучаващи „Мехатроника“, ще бъдат и първият випуск, завършил тази специалност. Знанията, които получават в „Арсенал“ АД, определено ще им помогнат както за професионалната им реализация, така и за кариерното им развитие. Много от учениците, запознавайки се с работата на място, имат желание да се реализират като техници в тази работна среда, други правят планове да работят и да учат във висши учебни заведения. Освен възможността за практически опит и умения, „Арсенал“АД подкрепя тези ученици, като е сключил трудови договори с тях. Втората подкрепа е за желаещите да продължат образованието си след средното училище – дружеството предлага програма за подготовка за кандидатстване във ВУЗ и финансово стимулиране на студентите, работещи във фирмата.

В момента в паралелките по „Мехатроника“ в ПГ „Иван Хаджиенов“ се обучават 21 ученици в 11 клас, 24 са в 10-и и 23 са деветокласниците, съобщи Пенка Бялкова, преподавател по специалните предмети. Бъдещи машиностроители, за които „Арсенал“ ще отвори вратите си за обучение в реална работна среда.

Моделът на дуалното обучение, който прилагат ПГ „Иван Хаджиенов“ и „Арсенал“ АД, е добър начин за създаване на квалифицирани кадри за машиностроенето. Това подчерта и инж. Владимир Чучумишев, ръководител "Техническо развитие" в "Арсенал", който наскоро бе на работно посещение в Швейцария за обмяна на опит по проекта ДОМИНО. По думите му, Казанлък е пример за прилагане на успешни практики, включително и по съвместни проекти, за ефективно професионално образование.