Съдът реши: Хартиените и машинните бюлетини ще се броят отделно Столичният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което бройките на двата вида хартиени бюлетини трябваше да се записват общо в протоколите с изборните резултати.
Това означава, че след края на изборния ден в протокола ще трябва да се отчитат поотделно подадените гласове с класически хартиени бюлетини и с машинни бюлетини, включително за кандидатски листи и за преференции за депутати.
Отсъждането е важно, тъй като смесването на различните видове бюлетини в протокола на практика правеше невъзможно да се направи проверка дали са правилно отчетени гласовете от машините за гласуване. Това, според мнозина създаваше предпоставки за грешки и злоупотреби.
Скандалната промяна в протокола беше наложена, предизвика голямо напрежение в Централната избирателна комисия и до оставката на нейния говорител Цветозар Томов, няколко дни по-рано. Сега ЦИК ще трябва да ревизира съдържанието на протокола.