Догодина цената на водата в Старозагорско ще стане 5,016 лева за кубик Цената на водата ще се повиши в цялата страна от 1 януари 2024 г., стана ясно при общественото обсъждане на бизнес плановете на водните оператори, което проведе Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в открито заседание. Според доклада и проекторешението на КЕВР за изменение на одобрените цени на ВиК услуги, от 1 януари, за Старозагорска област увеличението ще е 8.9%. Сегашната цена на водата от 4.607 лв. за кубик ще се повиши на 5.016 лв. за кубик.
По информация на КЕВР новите цени са съобразени с бизнес плановете на ВиК операторите (този на ВиК – Стара Загора, беше одобрен през юни 2022 г. и е в сила до 2026 г.), натрупаната инфлация, повишението на цената на тока, на минималните работни заплати и на заложеното ежегодно повишаване на възнагражденията във ВиК сектора.
„Изменението на цените на ВиК услугите е законово и икономически обосновано. Ако Комисията се съобрази с някои популистки искания за запазване на сегашните цени, това означава да наруши съзнателно редица изисквания“, коментира председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.
Според проекторешението на регулатора най-скъпа след Нова година ще е водата в област Разград – 6.079 лв. за кубик, следвана от област Силистра – 5.779 лв., Шумен – 5.465 лв. и Хасково – 5.464 лв. Старозагорска област е на пето място с 5.016 лв. за кубик.
Тоест от догодина освен енергийно бедни ще има и водно бедни жители на България.
Любопитна подробност е, че цената на водата на столичани засега няма да поскъпва. Причината е, че „Софийска вода“ все още не е внесла в КЕВР за одобрение бизнес плана на дружеството за регулаторния период 2022 – 2026 г.
Окончателно решение за цените на водата за ВиК – Стара Загора, и останалите 23 водни оператора ще бъде взето от КЕВР на закрито заседание на 22 декември т.г.