80% от всички плащания за замеделие в Европа отиват в ръцете на 20% от фермерите. Така на практика големите изяждат малките. Неконкурентноспособността на земеделсоко производство в България, заради огромната бюрокрация на пракика обрича земеделските стопани.
България е единственана държава в ЕС, която не е пълноправен член на Организацията на европейските фермери и причината за това е в липсата на браншова организация, която да представлява земеделските организации в страната.


Тези изводи бяха направени по време на организираната среща – дискусияв казанлък от ПП „Обединени земеделци“ и Министрество на земеделието, с посредничеството и домакинството на Община казанлък. Темата на дискусията бе „Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 година.
В хода на разговорите и обменените мнения бяха представени основните насоки и проблеми за българското зеделие през следващите няколко години, както и условията, които българските земеделци следва да изпълнят.


Участващите в срещата земеделски производители и производители на етерично-маслени култури, черупчести плодове и ветеринарни лекари и животновъди изразиха сериозни притеснения и настояха да се вземат предвид спецификите на страната ни и интересите на стопаните да бъдат защитени при изработката на общата земеделска политика на страните от ЕС.


Държавата и в частност Министерството на земеделието да предприемат сериозни мерки по отношение на биоземеделието и разтоварването му му откъм бюрокртичност и чиновничество, както и да вложат ресурс за сертифициране на земята в тази посока, поискаха биопроизводители. В подкрепа на исканията си те приведоха парадоксални примери от своята работа,кат изискването ежедневно да се попълват 72 дневника, при това на ръка, писмено и на хартия за отглеждането на 100 хиляди бройлера, като документацията за целта се пази ..5 години.


Те посочиха като добър пример Дания, където страната „налива“ 500 млн. евро за сертифициране за биоземеделие на цялата земя на територията на страната.
Намаляване на ДДС върху храните, облекчаване и увеличаване на достъпа до парите от Европейските фондове за български земеделски стопани, както и държавата да спре да бъде спирачка за развитието на земеделските производители, насотяха фермери и земеделци от Казанлъшко.
Спешната необоходимост от създаването на Браншова организация на национално ниво за българските земеделци, която да е посредник при решаването на проблемитеи член ан европейската такава браншова организация Копа проджект, също бе обект на дискусия.
Местни фермери ветеринари изразиха притеснения си, че с тази национална политика в земеделието до 2020 година, само в страната няма да бъдат усвоени над 2 млр. лева субсидии от ЕС за земеделските стопани.Целта на срещите ни се вас е да ви чуем на място и да набележим конкретни мерки и приоритети, съобразени с българската специфика на родното земеделие, които да се отстояват при бъдещата обща земеделска политика, каза на финала на срещата Петя Ставрева, биш евродепутат и председател на ПП „ Обединени земеделци“.