Започва картографирането на старите дървета в Казанлък Община Казанлък започна процедура по картографиране на всички дървета на над 20 години. Всяко старо дърво ще има паспорт, който ще показва вида му и неговата приблизителната възраст и здравословното състояние.
Казанлъшка Община поддържа публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. В него всеки гражданин може да види състоянието на конкретен екземпляр и цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст. Регистърът е обновяван постоянно.