Роза Дасцена Мил дава идентичност на българското розово масло


Да има забрана за износ на посадъчен материал, поиска Богдан Богданов от Работната комисия по проекта на Закон за розата по време на днешната дискусия, състояла се в Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. По думите му, в противен случай след няколко години никой няма да търси българско розово масло. Законът, според него, също така трябва да засяга ситуацията на свръхпроизводство на розов цвят, на каквото тази година бяхме свидетели.Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, акцентира върху идентичността на българското розово масло, което се добива само от Роза Дасцена Мил (Rosa Damascena Mil) и Роза Алба няма място в това розово масло. По думите й, контролът върху качеството на розовото масло трябва да бъде осъществяван от Министерството на земеделието, храните и горите.

Според Пламен Станковски, управител на компанията „Булатарс“, розопреработвателите искат да бъде гарантирано качеството на продукта българско розово масло, защото, по думите му, в момента се предлага фалшиво. Той цитира още данни от 1924 година, когато България е произвела 4 тона розово масло, а е изнесла 7 тона. Именно с приетия тогава Закон за розопроизводството нещата в бранша се регламентират. „Бих желал да видя ред в отрасъла, защото ние сме отговорни за запазването на този продукт в световен мащаб“, каза още Станковски. Димитър Лисичаров, представител на фирма „Еньо Бончев продакшън“, чиято розоварна е създадена през 1905 година в Търничани и възродена през 1993 година, съобщи, че още преди 2 години на форум на най-голямата и авторитетна световна организация на производителите и търговците на етерични масла, аромати, парфюмерия и козметика IFEAT, проведен в Дубай, се е казало, че има компрометиране на българското розово масло. Затова, всичко е въпрос на контрол и то много сериозен. Например, в Габрово има добра лаборатория, но там не се прави един важен анализ - за произход на маслото, посочи Димитър Лисичаров и сподели, че сериозен проблем представляват и прекупвачите на розов цвят. Той смята, че свръхпроизводството на розов цвят е довело до криза в бранша. Към момента няма продажби на розово масло от новата реколта, затова не може да се каже какви количества розово масло са произведени тази година и на каква цена ще се продава то.

Филип Лисичаров, управител на „Еньо Бончев продакшън“, предложи Институтът по розата да контролира посадъчния материал, а качеството на останалите розови продукти, особено на розовото масло, да се контролира на по-високо, държавно ниво. Негово предложение е също да се създаде Консултативен съвет с участието на розопроизводители, розопреработватели и експерти, които да обсъждат ситуацията както преди, така и след кампаниите.

Стана ясно, че към момента в базата данни има вписани трима производители, които имат право да предлагат Защитено географско указание „Българско розово масло“.