„Необходимо е да насочим усилия и върху допълнителния контрол на партидите, които се изнасят от страната. В момента имаме сертификати за качество на българската роза, които трябва да бъдат сложени на етикета. Така България и браншовите организации ще възстановят имиджа на продукта „Българско розово масло“. Това каза в Казанлък заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на Кръгла маса – семинар с розопроизводители и розопреработватели в града, по информация от пресцентъра на ресорното ведомство.

Увеличават се компенсаторните плащания за биологичното производство на рози, отчитайки факта, че близо 60% от розите в България се отглеждат чрез биологични методи, съобщи заместник-министър Джиков. Тема на разговорите беше Законът за маслодайната роза, като се очерта нуждата от изменения в нормативната база, така че да подпомага работата на бизнеса и да защитава националния интерес в сектора. „Розопроизводството е емблемата и визията на нашата държава, както и препитание на много хора в планинските и полупланинските райони“, каза Джиков.

Сред работните цели е и въвеждането на отделен митнически код за розата в ЕС и трети страни, необходим, за да се осветли подмяната на произхода на вносни продукти.
На срещата беше поставен акцент за възможностите за коопериране на малките производители и оптимизирането на производствените им разходи, с цел по-високи крайни цени на продукцията. Присъстващите бяха запознати със стартиралата информационна кампания във връзка с новите интервенции, схеми, мерки, достъп до финансов ресурс, екологични задължения, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период.