За празничните събори  на село - до 2000 лв., за чистене на сняг-  до 600 лева


До 2000 лева за празник на населеното място и до 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите за всяко едно от 19-те населени места на територията на община Казанлък, предвижда общинският бюджет за 2017-а година, чието второ четене е утре, 31 януари. Парите са включени в утвърдените средства за населените места, чиято обща сума е 270 хиляди лева.


Извън тези 2600 лева, чийто размер е еднакъв за всички населени места, останалите средства за кметствата са изчислени на база брой жители. Така с най-голям бюджет е Кметство Крън - общо 32 275 лева, следван от Копринка - 27 096 лв., Бузовгград - 22 296 лв., Енина - 21 676 лв., а с най-малко средства, предвид най-малкото жители в тях, са Голямо Дряново - 4318 лв., Горно Изворово - 4302 лв. и Средногорово - 3 947 лв.


10 000 лева помощи са предвидени за предоставяне на нуждаещи се лица по решение на Общинския съвет. Разпределението на средствата е 400 лева за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние, еднократна помощ от 400 лева в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или медикаментозно лечение. Правото за подпомагане по тази точка се полага веднъж на 3 години.


И в тазгодишния бюджет Общината отделя средства за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане. 122 лева общински средства ще струва едно социално погребение, което включва задължителните атрибути за траурната услуга.