Язовирите и реките в Казанлъшко са под непрекъснато наблюдение

Водните съоръжения на територията на община Казанлък са в състояние да поемат голям приток на вода, те са под непрекъснато наблюдение, каза Георги Кънин, главен експерт „ Управление при кризи” в Община Казанлък, с оглед на предстоящото затопляне и снеготопене. Той поясни, че 25 са микроязовирите на територията на общината и язовир Копринка, който е държавен. В момента всички те, без два, са запълнени на 30-40 процента максимум. От тях има и такива, които са пълни на 10 или 5 процента, а капацитетът на два – Синя река и Средногорово – 2 е запълнен на 80 процента, поради по-големия приток. Всичките могат да поемат обилно снеготопене и валежи от дъжд до 40-50 литра на квадратен метър за продължително време. Към момента язовир Копринка е запълнен на около 50 процента от капацитета си, така че е в състояние да приеме доста голямо количество вода. Притокът е около 20 кубика в секунда, а се изпускат близо 10 кубика в секунда, така че запълването на този язовир става бавно. Язовирът е под непрекъснато наблюдение и ежедневно има дежурни, които следят състоянието му.
Георги Кънин поясни, че през пролетта и през есента се правят проверки на водните съоръжения както от Областна администрация, така и от Община Казанлък. Всички водни съоръжения са проверени от комисии и има изготвени протоколи както от страна на Областна администрация на тези, които те са проверили, така и на проверените от Общинска администрация. Според протоколите стените, изпускателите и шлюзовете на водните съоръжения на територията на община Казанлък са изправни. Кънин припомни също, че през 2015 година е направен ремонт на микроязовир Синя река – изпускатели, уреди за мерене, повдигната е стената.
„ Реките са с нормална пропускливост”, каза още Кънин. Той поясни, че някои от тях, които са извън регулация имат необходимост да бъдат почистени. За това отговаря Областна администрация, има съставени протоколи, направени са заявки за отпускане на средства. „ Но процедурата е доста дълга, сложна и по някога отнема по 3-4 месеца за отпускане на средствата, за провеждане на обществена поръчка за извършване на тази дейност. Просто в България процедурата е тромава”, коментира Кънин.