Четири заместник- председатели и по- малко постоянни комисии ще има в новия Общински съвет на Казанлък.
Това съобщи неговия председател адвокат Николай Златанов, след проведените разговори между представителите на 5-те политически сили и коалиции, намерили място със свои съветници в местния парламент на Казанлък, след проведените местни избори на 27 октомври.
Заместиците на Златанов, помощници в работата на Съвета ще са: Радиана Стефанова- от партия ГЕРБ, адвокат Мариета Пепелешкова, от групата на Местна коалиция „Алтернативатата на гражданите“-бившите „Експерти за Казанлък, адвокат Моника Динева от БСП, и Ридван Иляз от ДПС.
Заместниците на Николай Златанов ще се гласуват също на предстоящото второ заседание на Общинския съвет следващата седмица.


С цел оптимизиране работата на Съвета в постояннните комисии, на база постигнато съгласие между всичките 37 общински съветника от различните групи, е решено броят на Постоянните комисии в местния законодателен орган да се оптимизира и намали с 3.
Досегашните 11 Постоянни комисии в новия мандат на Общинския съвет стават 8.
Обединяват се комисиите по селско и горско стопанство, заедно с постоянната комия по сигурност, екологичен и обществен ред.
В една комисия ще са досегашните две: по разпореждане с общинската собственост и комосията по приватизационен и следприватизационен контрол. Обща комиися ще е здравната и тази по социалните въпроси.


Продължават разговорите относно състава на самите комисии и техните ръководства.


Групата на „Алтернативата на гражданите“, която в новия състав на Общинския съвет увеличи съветниците си от 6-тима на 8, ще поеме председателството на две от постоянните комисии, които са структуроопределящи за работата и дейността на общинската администрация.
Под ръководството на експертите от „Алтернативата на гражданите“ ще са комисията по бюджет и финанси и комисията по устройство на територията и инфраструктурата.
Инженер Цветан Шиков, ръководител направление“ Проектиране, инвестиции и строителство“ в „Арсенал“ Казанлък е безспорният фаворит да оглави за пореден, четвърти път, комисията по устройство на територията. Експерт от „Алтернативата“ ще е и ръководител на бюджетната комисия в Общинския съвет на Казанлък.
На етапа не е уточнено името му, предвид и на факта, че в групата „Алтернативата на гражданите“ има поне 6-тима потенциални кандидати с качества за тази работа.

Ясни са вече ръководителите на четирите групи в 37 членния Общински съвет на Казанлък.

Инж. Янко Запрянов, директор „Технологично и иновационно оборудване“ в „Арсенал“ АД ще е ръкодител на групата общински съветници от МК „Алтернативата на гражданите“.
Илиана Жекова, директор Бюро по труда в Казанлък ще ръководи групата на ГЕРБ, Ахмед Мехмед ще е начело на 6-членната група съветици на ДПС, икономистът Пламен Караджов ще е лидер на групата от 9 съветника от БСП. ВМРО е с един представител - д-р по история Чавдар Ангелов.,