Всеки четвърти е гласувал до 17 часа
С 3% по- ниска е избирателната активност в община Казанлък до 17 часа на тези избори за нов състав на Европейския парламент, в сравнение с активността преди 5 години в същия вот.

До 17 часа общият брой гласували е 15 897 граждани – или 24,02% от общо имащите право на вот - 65 959 избиратели от община Казанлък. 86 са изборните секции в община Казанлък.
На практика казанлъчани гласуват много слабо, на фона на останалата активност в област Стара Загора.

Още 2 часа остават до последната възможност за гласуване, която изтича в 20 часа.
При наличие на много желаещи да гласуват в този час, е възможно удължаване на изборния ден с още един час- до 21 часа.
Изборите в Казанлък протичат спокойно, няма данни за нарушения.
Запазва се тенденцията от преди 5 часа за най- висока активност в община Опан в област Стара Загора. Ето данните на РИК, към 17 часа:

Стара Загора – 25.47%
Казанлък – 24.03%
Чирпан – 26.73%
Раднево – 25.60%
Гълъбово – 34.15%
Павел баня – 30.09%
Мъглиж – 19.12%
Гурково – 32.81%
Николаево – 34.60%
Братя Даскалови – 27.66%
Опан – 42.14%