От 1 април работните заплати на всички работещи в Завод 3 и Завод 4 на „Арсенал“ АД се увеличават с допълнителен месечен стимул от 200 лева, с което средната работна заплата в тези заводи ще достигне 2250-2300 лева. Също от 1 април се променя допълнителният целеви стимул за новоназначени работници, специалисти и ръководители в заводите 3 и 4. Стимулът се изплаща текущо, по нов ред и начин. Всеки новоназначен в тези два завода на фирмата получава целеви стимул след първия месец на работа в размер на 200 лева, след втория месец размерът става 300 лева, след третия месец – 400 лева, след четвъртия месец – 500 лева, след петия месец на работа в дружеството целевата сума е 600 лева. Тези стимули ще се изплащат на всеки новопостъпил работник, служител и ръководител в двата завода, независимо от неговото образование. Сумите са в чист размер и ще бъдат начислени в личния фиш на всеки заедно с работната му заплата.

Стимулът за започване на работа в останалите заводи на дружеството – заводите 0, 1, 2, 5, 6 и 12, остават в размера и начина на плащане както досега.

Въвежда се и нов вид плащане за новопостъпили работници, специалисти, служители и ръководители от области на страната, извън Старозагорска област. За тях дружеството предвижда да изплаща месечно сумата от 250 лева за покриване на разходите им за наем на квартира, като за семейство тази сума ще бъде до 500 лева. С въвеждането на този нов вид стимул се цели привличането на работници и специалисти от други, по-отдалечени, общини и селища на страната.

Работните заплати в „Арсенал“ бяха вдигнати пет пъти през миналата 2022 година, като общото увеличение бе с 63% спрямо предходната година. С това средната работна заплата в „Арсенал“ надхвърли 2000 лева, стана най-високата в Старозагорска област и изпревари всички работни заплати в сектор „Машиностроене“, както и в други сектори в България. Въведени бяха редица допълнителни стимули, които и до днес се прилагат в дружеството. Сред тях са ежемесечното изплащане на средства за отдалеченост за пътуващите от Стара Загора, Гурково и Николаево до заводите на „Арсенал“ в Казанлък и Мъглиж. Въведени бяха еднократни бонуси за новопостъпили, ваучерите за храна бяха вдигнати от 80 на 200 лева, а за Великден, Коледа и фирмения празник на дружеството се изплащат в двоен размер от 400 лева. Осигурен бе безплатен транспорт на пътуващите до фирмата от община Стара Загора. В сферата на социалната политика работещите в дружеството ползват столово хранене с 65% поевтиняване на храната, предоставя им се възможност за безплатна почивка на море в хотелски комплекс „Арсенал“, получават като подаръци празнични торти за рождените си дни. За децата на младите семейства се грижи детската градина на територията на дружеството, изграден е детско-юношески футболен клуб, осигурени са и ред други придобивки.

С всичко това ръководствата на „Арсенал“ АД и „Арсенал-2000“ АД целят работещите тук да имат достатъчно добри доходи, за да са спокойни за себе си и за семействата си.