Краеведски труд за творчеството на Лилия Димитрова, писател и активен общественик, с автор Тоня Стоянова беше официално представен в Литературно-художествен музей “Чудомир” в Казанлък. Това е едно от изнесените събития в рамките на Чудомирови празници '2024 и се организира съвместно с Общинска библиотека “Искра”. Представянето събра десетки граждани, а сред официалните гости бяха самата "героиня" на изследването, както и проф. д-р Людмил Малев от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, представители на Община Казанлък и на общински културни институти.

Биобиблиографията се състои от 437 библиографски описания, изготвени на базата на издания и публикации на Лилия Димитрова в периодичния печат и публикации за нея. Всичко това се случва благодарение на самата Лилия Димитрова и богатия архив, с който тя разполага, на архива на библиотека “Искра” и, не на последно място, на усилията на авторката Тоня Стоянова.

Тоня Стоянова е родена в Стара Загора, живее в село Бузовград и е със специални потребности. Биобиблиографията на Лилия Димитрова е нейната защита на дипломна работа за магистърска степен в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Завършила е основното си образование в Основно болнично училище “Д-р Петър Берон” в град Момин проход, след което е учила в Профилираната гимназия “Акад. Петко Стайнов” в Казанлък. Има бакалавърска степен по специалност “Библиотекознание и библиография” в УНИБИТ. Студентския си стаж е преминала в ОБ “Искра” в Казанлък, а неин ментор е дългогодишният библиотекар Екатерина Трендафилова.

“Не мисля, че това събитие трябва да бъде за моето творчество, то трябва да бъде за творческия дух на хората, които дават твърде много от себе си, за да покажат не само своето собствено развитие, но и това, че могат да дадат повече на своята страна, на своя град и на хората, които ги обичат”, коментира Лилия Димитрова. Тя подчерта, че ЛХМ “Чудомир” и ОБ “Искра” са институции, в които творческият дух, любовта и отговорността към хората са основни в работата на екипите, без което културните институти не биха могли да се развиват.

"Тоня е изключително упорито дете - коментира майката на авторката Доля Стоянова. Когато си постави някаква цел, винаги я постига, много сериозно и отговорно се отнася към всичко, което прави и аз мога да вземам само пример от нея. Изключително е уважителна и когато може да помогне, го прави с цената на всичко."

"Моето съдействие се състои в подкрепа на Тоня и в изготвянето на библиографските материали, които тя систематизира по стандарт", сподели Екатерина Трендафилова, която бе до момичето по време на целия процес по краеведското изследване.