УниКредит: Безработицата у нас ще стигне най-ниското си ниво

Анализаторите на банката прогнозират най-ниското равнище на безработица в България от 30 години насам, а икономиката ни е на път да отчете най-високия темп на растеж

Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява, посочва екип на УниКредит Булбанк в последния си тримесечен икономически анализ. Икономиката създаде 63 хил. работни места повече през първото тримесечие на 2018 спрямо година по-рано, които бяха почти равномерно разпределени между експортно-ориентираните сектори на преработващата промишленост, транспорта и изнесените бизнес услуги, от една страна, и ориентираните към вътрешното търсене, бързо растящи сектори на строителството и управлението на недвижими имоти. Така нормата на безработица за първите три месеца на годината се свива до 5.7% или едва около 190 хиляди безработни – стойности, които са много близки до историческия минимум, отчетен в края на 2008, се посочва в анализа, информира Economy.bg.

„Очакваме през 2018 нормата на безработицата да достигне средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам. Не смятаме за възможно подобренията в нормата на безработицата да продължат със същите темпове, които наблюдавахме до момента във възходящия цикъл, тъй като причините за оставащата безработица са в голяма степен структурни, като например несъответствието между предлагани и търсени умения, както и сравнително ниската трудова мобилност“, казва още екипът от УниКредит.

Окуражаващо е, че значителна част от новите работни места, създадени от началото на годината представляват добре платени позиции в сектора на изнесените бизнес услуги, чиято значимост за икономиката продължава да нараства в продължение на тенденциите, зададени през последните години. Същевременно, средната месечна заплата нараства със 7.1% на годишна база през първото тримесечие, по-бавно от двуцифрените темпове на растеж отчетени през втората половина на 2017.

Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния анализ за икономиката на ЦИЕ. Така, въпреки лекото понижение на очаквания годишен ръст на БВП до 4%, през 2018 икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам.

„Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база, подкрепен от нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища, наред с усвояването на повече средства от ЕС. Тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 до 3.9% на годишна база“, прогнозират специалистите.