Удължават с още 6 месеца споразумението с превозвачите в Казанлък

С още 6 месеца да бъде удължено споразумението между Община Казанлък и действащия превозвач на територията на общината за извършване на обществен транспорт по автобусните линии от общинската и областната пътни мрежи. До 60 хил. лева да бъдат предоставени от общинския бюджет за обезпечаване на това допълнително споразумение, сключено на 1 април 2019 година с превозвачите „Кумакс Инвест” и „Тиара – 3”. Средствата се предоставят като компенсация, съгласно сключения от 9 юни 2017 година договор за обществен транспорт на пътници по възложените на действащия превозвач автобусни линии. Изпълнител по основния договор е "Кумакс Инвест", а негов подизпълнител - "Тиара - 3". След стартиране на Интегрирания градски транспорт, при който ще се извършва обществен транспорт с електробуси, кметът на община Казанлък трябва да внесе в Общинския съвет ново предложение за преразглеждане на размера и разпределението на компенсациите между превозвачите. Това предлага общинска администрация, а решение трябва да вземат общинските съветници на заседанието си на 25 юли 2019 г.

С решение на местния парламент от 28 февруари 2019 година бях утвърдени средствата до 60 000 лева от бюджета на Общината за превозвача с цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност и качество на транспортните услуги на градската и междуселищната територия. Бяха поставени условия към превозвачите като монтиране на GPS-системи за проследяване на изминатия пробег в реално време, да се представят в определен срок справки за изпълнение на маршрутните разписания и да се изпълняват ангажиментите по сключения през юни 2017 година договор за обществен превоз на пътници.

Специално сформирана комисия е направила проверка по изпълнението на договора и тези условия и е констатирала подобряване на транспортните услуги, както и заменяне на някои автобуси с по-нови микробуси.

Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт в ОбС подкрепя предложението, но изисква да се посочи конкретна дата, от която влиза сила продължението на допълнителното споразумение. Предложението на администрацията е подкрепено и от Комисията по икономика, бюджет и финанси с направеното по-горе уточнение.