В Казанлък бе учреден комитет по по създаването на туристически район „Долината на розите“. Домакин на събитието бе Община Казанлък, представлявана от кмета Галина Стоянова. Останалите участници бяха представители на Министерството на туризма, областният управител на Стара Загора, представители на Областна администрация - Сливен, кметовете на Хисаря – Пенка Дойкова, на Мъглиж – Господин Господинов, на Панагюрище – Никола Белишки, зам.-кметът на Павел баня - Йордана Енева, членове на туристическо дружество в Хисаря и на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък.

Учредителният комитет е първата стъпка от процедурата по създаване на туристически район „Долината на розите“. Той е 9-ият туристически район в България, център на който е Казанлък. Районът ще обединява 19 общини – Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Копривщица, Карлово, Марково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч. Основният акцент тук ще бъде здравният и културният туризъм с допълнения като балнео- и СПА туризъм, културно-познавателен и фестивален, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен, винен туризъм. По време на срещата като голямо предимство на района бе посочена добрата инфраструктура, част от която са магистрала „Тракия“ и подбалсканският път от София за Бургас, които позволяват лесно придвижване на туристически потоци към 19-те общини от „Долината на розите“.

Останалите осем туристически района са район „Дунав” с център Русе, район „Стара планина” с център Велико Търново, район „София” с център столицата, район „Тракия” с център Пловдив, район „Рила –Пирин” с център Благоевград, район „Родопи” с център Смолян, район „Северно Черноморие” с център Варна и район „Южно Черноморие” с център Бургас. 3 от тях вече са официално регистрирани. Това са София, Бургас и Варна.

Изграждането на районите по туризъм се извършва по проект на Министерството на туризма на тема „Повишаване на капацитета на малките и средни предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за функциониране на организациите за управление на туристическите райони“. Проектът е на обща стойност 5 052 040 лв. Той стартира на 23 май 2018 г. и ще продължи до 23 май 2021 г.

Съгласно Закона за туризма всеки район се ръководи от Организация за управление на туристическия район, която се учредява при наличието на 4 общини на неговата територия, една областна администрация и две туристически сдружения, вписани в националния туристически регистър. Предвид отговорностите, които носи центърът, Община Казанлък се явява учредител на органа, който ще ръководи туристическия район, за което Общинският съвет на Казанлък взе решение на своята последна сесия. След първата по рода си среща предстои процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район и неговото вписване в Националналия туристически регистър.