62 ученици от казанлъшките училища ОУ „Кулата“ и ОУ „Паисий Хилендарски“ посетиха на 19 април „Арсенал“ АД в традиционния от години Ден на бъдещето. Инициативата се провежда за седми път най-голямото машиностроително предприятие в България, като тя е насочена към ученици от началното и средно образование.


Децата имаха възможността да се запознаят с модерно оборудване и технологични линии в машиностроенето, съвременни средства и технологии за създаване на промишлени продукти, както и с работни условия, отговарящи на високи стандарти, както и с историята на най-старото промишлено предприятие в страната.

Първата част от маршрута им бе музеят на „Арсенал“, където интересна информация за историята на дружеството, което тази година отбелязва 100 години от преместването на оръжейницата в Казанлък, разказа инженер-конструкторът Николай Куцаров. След това учениците посетиха CAD/CAM в 6/104, където се изработват формообразуващи инструменти и 5/600 където се извършва производството на прецизна техника. Там децата бяха посрещнати от ръководителите на сответните заводски структури – Светла Миткова и Минчо Чернев.

Непосредственият контакт даде възможност на подрастващите да се запознаят с част от производството и възможностите, които предоставя дружеството за своите работници и служители. Гостите проявиха голям интерес към показаното и това ще им е от полза при бъдещите избори, които им предстоят да направят – продължаване на образованието си, професионалното си ориентиране и последващото кариерно развитие.

Организаторите на Деня на бъдещето от "Арсенал" АД споделят своето възхищение от добрата дисциплина и подчертания интерес на седмокласниците от двете училища към всичко, което са видели и научили в завода.