447 сезонни работници в земеделието се търсят в региона, обяви на 12 май Бюрото по труда в Казанлък. Няма изисквания за образованието им. За 49 от тях се осигурява транспорт от общините Казанлък и Павел баня. Основната част от тези свободни работни места са за предстоящата кампания по прибирането на розовия цвят от масивите в региона.

Сред свободните позиции за специалисти с висше образование преобладават медицинските кадри. Търсят се общо петима лекари – по образна диагностика, нефрология и вътрешни болести, лекар без специалност и специализант по анестезиология и интензивно лечение. Свободни са позициите за 11 медицински сестри, 5 акушерки, 2 учители, 1 техник на медицинска техника, 1 магистър-фармацевт и 1 помощник-фармацевт. Свободни места са обявени за 14 души със средно образование за шивашката промишленост.

С висше образование свободни работни места има за ръководител-земеделие, старши експерт "Инвестиционни проекти", младши експерт "Стратегическо планиране", технически сътрудник, счетоводител.

За 6 работници със средно образование и технически познания и умения в сферата на машиностроенето също са обявени свободни позиции на трудовата борса. Търсят се още 5 шофьори, 1 тракторист, машинни оператори за конци и прежди, водачи на селскостопански машини, общи работници.