Техническият колеж откри новата учебна година

Както повеляват изискванията в условията на пандемия, и тази учебна година на Техническия колеж в Казанлък бе открита без официални тържества, но лично от неговия директор проф. д-р инж. Ивайло Ганев. Той пожела „На добър час“ на първокурсниците и подчерта големите предимства да учат в учебно заведение на територията на града, което е част от едно от най-реномираните висши учебни заведения в България – Технически университет-София. Друго голямо предимство на Колежа е възможността да се провеждат лабораторните упражнения в големите промишлени предприятия на територията на Казанлък, както и това, студентите да съчетават работата си в съответното предприятие със следването.

Административният ръководител на Технически колеж – Казанлък, доц. Пламен Угринов разясни организацията и провеждането на учебния процес и статута на студентите. Обучението ще бъде дистанционно и присъствено, като при присъственото ще се спазват всички противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на коронавируса.

Техническият колеж в Казанлък бе открит през 2017 година. Обучението е 3 години по специалността „Технология на машиностроенето“, като завършилите получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“. Първият випуск от 70 колежани завърши през 2020 година и голяма част от тях продължават с магистратура по същата специалност. Вторият випуск от 48 студенти завърши през 2021 г. и към приключване е записването за магистърската програма, към която има голям интерес. В момента в Колежа се обучават общо 122 студенти, от които 33 са първокурсниците в настоящия пети випуск. 20 от новите студенти са кадри на „Арсенал“ АД. Предприятието бе определено от проф. Ганев като сериозен партньор на учебното заведение.Откриването на Колежа в града на розите и осигуряването на база за осъществяване на учебния процес се дължи на съвместните усилия на местната власт и местния бизнес. С мащабна дарителска кампания, подета от генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев, бе направена реконструкция и обновление на сградата на бившето професионално училище по строителство в Казанлък и през 2018 г. тя бе предоставена за дейността на Колежа.


Тържествено откриване на сградата на Технически колеж- Казанлък, 30 октомври 2018 година