Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към 16 март, 2021 г.
Само две са незаети работни места за преподаватели – по математика и математика и информатика. Две работни места са обявени и за медицински сестри и по един психолог, асистент и ветеринар. Тома са местата за специалисти с висше образование.
От техническите специалности са обявени две места за техници на електродомакинска и медицинска техника, за които се изисква средно техническо образование.
От работническите професии най-голям брой са за кофражисти – 20, следват 14 монтажник на изделия от метал и 9 машинни оператори за производство на експлозивни вещества. Бройката се допълва от машинен оператор на сондажно оборудване, за който се изисква категория СЕ.
Незаети остават местата за майстор на производство на тестени изделия и ръчна изработка на хляб.
Във филиалите на ДБТ са обявени свободни работни места само за една медицинска сестра с изискване за висше образование и четирима продавач-консултанти на 8-часов работен ден, които трябва да живеят в Община Павел баня.
Пълната информация клиентите на ДБТ могат да получат чрез трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.