Свободни работни места в Община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък обяви свободните работни места в общината към 13 октомври.
В първите графи отново са посочени свободните работни места за медицински персонал. Трима лекари – педиатри, образна диагностика, нефрология, двама лекари без специалност и по един лекар специализант по хирургия и анестезиология са обявили от „Бюрото по труда“. За заемане на тези длъжности се изисква висше медицинско образование, специализация и компютърни умения.
Търсят се още 10 медицински сестри и 5 акушерки също с висше образование по медицина. Висше образование се изисква също и за един психолог, който трябва да има и една година стаж по специалността.
Обявено е и едно работно място за счетоводител. Той трябва да има диплома за висше образование по специалността „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“, да има 3 години стаж по специалността и да притежава компютърни умения.
Средно образование се изисква за заемане на длъжности деловодител – 1, продавач-консултант и пласьор – по двама.
Свободни са работните места за трима електромонтьори и трима електротехници, за които се изисква една година стаж по специалността.
10 бр. са обявените места за монтажник, метални конструкции за работа в Германия. Изискванията за тези длъжности е квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски език, 2 години стаж.
Най-много работни места има свободни за обслужващи работници, промишлено производство – 45.
Във филиалите на Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък са обявени свободни работни места за един лаборант, двама инженер-конструктори, един учител по български език и литература със съответно изискване за висше образование. Продавач-консултанти се търсят в Община Павел Баня – общо 7 бр.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ППЗНЗ, Дирекция „Бюро по труда“ обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Търсещите работа могат да получат информация от трудовите посредници, ако отговарят на съответните изисквания за образование и квалификация и имат регистрация като активно търсещи работа.