Съветникът Владимир Чучумишев:  Постигнахме много, надградихме, но има работа и за следващия Общински съвет

„Постигнахме много в работата си на общински съветниците, надградихме, но си задавам въпроса: Само това ли можахме да направим?”, с тези думи се обърна към своите колеги по време на последното заседание на местния парламент, мандат 2015-2019, общинският съветник Владимир Чучумишев от „Експерти за Казанлък”. В предстоящите местни избори "Експертите" се явяват с листа, носеща името „Алтернативата на гражданите”.

По думите на Владимир Чучумишев отчетът на председателя Николай Златанов отразява точно дейността на Общинския съвет. През изминалите 4 години Община Казанлък продължи своето развитие, инвестира в значими инфраструктурни обекти, има собствена идентичност и е напълно разпознаваема община, коментира още той. Съветниците от досегашната група на експертите са създавали достатъчно условия в подкрепа на общинското ръководство при неговите предложения за развитието на града и населените места. Самият той обаче се е надявал отчетът на председателя Златанов да мине на обсъждане през постоянните комисии. Друго, което констатира Владимир Чучумишев е, въпреки всички аплаузи за добрата работа, има и недовършени неща. Той посочи актуализирането на общинските наредби, като съветниците са успели да актуализират само три – Наредба 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, Наредба 26 - за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Наредба 30 - за движението на превозните средства. „Това, което не успяхме да направим, е препратка към следващия Общински съвет”, пожела Владимир Чучумишев. Според него, недостатъчна е била подготовката на съветниците по време на дебатите, както и липсата на коректност при някои от тях. И това също е препратка към следващите съветници, които ще заемат банките в пленарната зала на Казанлък.

„Надградихме постигнатото от предходните общински съвети и се надявам, че следващият ще надгради нашата работа – каза още съветникът Владимир Чучумишев от досегашната група „Експерти за Казанлък”, който е кандидат за общински съветник от листата с новото име - Местна коалиция „Алтернативата на гражданите”.

И завърши с думите: „Благодаря на колегите за съвместната работа през изминалия мандат, най-вече на активните и конструктивни общински съветници”.